کد خبر: 518448 A

فهرست 92 شرکت واگذار شده منتشر شد.

به گزارش ایلنا؛ فهرست 92 شرکت واگذار شده که نتایج حاصل از ارزیابی آنها در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44  مورخ 96/05/08, ارائه گردید, به شرح زیر منتشر شد :

فهرست شرکتهای واگذرشده  مورد ارزیابی قرار گرفته، در سال 1396

 

اصل ۴۴ خصوصی سازی واگذار فهرست ارزیابی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر