کد خبر: 537516 A

با تصویب قوانین جدید؛

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: با تصویب قوانین جدید،برخورد با استفاده کنندگان برق غیرمجازتشدید می شود.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، «حسین شمسی» معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت : طبق اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 4 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، دستگاه های مشمول موضوع این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی  مطابق با تعرفه مربوطه ، تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند.

وی ادامه داد:در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدی آن برخوردمی شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاطرنشان کرد: تامین موقت خدمات عمومی موضوع ماده مذکور با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی کند، صورت خواهدپذیرفت ودر صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.

وی بابیان اینکه استفاده از برق به صورت غیرمجاز امری غیرشرعی و استفاده از اموال بیت المال است و با خاطیان به شدت از طریق مراجع قانونی برخورد می شود،اظهار کرد: 2425مورد انشعاب غیرمجاز در استان از ابتدای سال تاکنون شناسایی شده است.

شمسی تصریح کرد: وجود برق های غیرمجاز خسارات فراوانی را به اقتصاد ملی وارد و متاسفانه سبب هدررفت انرژی شده و استفاده کنندگان از برق های غیرمجاز در حاشیه شهرها بیشتر از سایر نواحی بوده است.

وی گفت:با برنامه‌ریزی‌های منسجم و هدفمند 6 اکیپ بازرسی برق در سطح استان با افرادی که به هر شکلی در انشعابات غیرمجاز دخیل هستند در چارچوب قانون برخورد جدی خواهند کرد.

شمسی تبدیل 369 برق غیرمجاز تبدیل به انشعابات مجاز،شناسایی 162 مورد کنتور دستکاری  شده و تعویض 759 مورد کنتورهای معیوب ،جمع آوری839مورد برق غیرمجاز از شبکه سیمی و419مورد برق غیرمجازشبکه کابل خودنگهدار وجمع آوری  2907 کیلوگرم کابل غیرمجاز را از جملهفعالیت های گروه بازوی برق عنوان کرد.

 

استان مرکزی برق قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر