کد خبر: 537732 A

اداره نظارت بیمه مرکزی از بیمه گذاران درخواست کرده است تا علاوه بر توجه به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه، به توانگری مالی این شرکت ها که پیشتر درباره آن اطلاع رسانی شده بود، توجه کنند.

 به گزارش ایلنا و به نقل از بیمه مرکزی جدول میزان ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه را مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسسات بیمه مستقیم و مکمل آن (شماره ۵۵ و ۵۵/۱) و ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰/۵ شورایعالی بیمه، تهیه و براساس آخرین آمار تا روز ۱۵ شهریورماه بروز رسانی کرده است و بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی، نصاب اعلام شده ملاک تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه خواهد بود.

براین اساس شرکت های بیمه ایران، پاسارگاد، ملت، ایران معین، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان مجاز به قبولی بیمه اتکایی هستند و شرکت های بیمه البرز، آسیا، پارسیان، دانا، کوثر، معلم، رازی، کارآفرین، دی، سینا، نوین، سامان، آرمان، ما، میهن، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، زندگی خاورمیانه، تعاون، امید، آسماری و حافظ مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارند.

براین اساس ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه ایران ۱۶ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۳۳۹ میلیون ریال، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ۸ میلیون و ۲۳۶ هزار و ۶۷۰ میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد ۳۲۹ هزار و ۴۶۷ میلیون ریال است.

همچنین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه پاسارگاد یک میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۷۳ میلیون ریال، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ۶۳۵ هزار و ۷۸۶ میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد ۱۹ هزار و ۹۴۱ میلیون ریال اعلام شده است.

بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه ملت را ۹۹۷ هزار و ۵۵ میلیون ریال، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی را ۴۹۸ هزار و ۵۲۷ میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد این شرکت را ۱۹ هزار و ۹۴۱ میلیون ریال عنوان کرده است.

بیمه ایران معین دیگر شرکتی است که مجوز قبولی اتکایی دارد. براساس اعلام بیمه مرکزی این شرکت ۶۷۲ هزار و ۵۹۲ میلیون ریال ظرفیت مجاز نگهداری ریسک، ۳۳۶ هزار و ۲۹۶ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و ۱۳ هزار و ۴۵۲ میلیون ریال ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد دارد.

شرکت های بیمه اتکایی امین و اتکایی ایرانیان نیز به ترتیب ۷۲۸ هزار و ۴۱۳ میلیون ریال و ۵۹۰ هزار و ۱۰۹ میلیون ریال ظرفیت قبولی اتکایی و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد دارند.

همچنین با توجه به مصوبه شورای عالی بیمه، پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در رشته های بیمه خودرو و زندگی ابطال و در خصوص سایر رشته ها تعلیق شده است.

نحوه محاسبه ظرفیت مجاز قبولی اتکایی و قبولی در قرارداد وفق مفاد مندرج در بند ۴ ضوابط اجرایی ماده ۲۰ آئین نامه شماره ۴۰/۵ است. براین اساس قبولی اتکایی شرکت های بیمه ۵۰ درصد ظرفیت مجاز نگهداری ریسک آنها تعیین شده است. همچنین ظرفیت مجاز ریسک قبولی در قراردادها ۲ درصد از ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه است.

اداره نظارت بیمه مرکزی از بیمه گذاران درخواست کرده است تا علاوه بر توجه به ظرفیت مجاز نگهداری ریسک شرکت های بیمه، به توانگری مالی این شرکت ها که پیشتر درباره آن اطلاع رسانی شده بود، توجه کنند. همچنین شرکت های بیمه درخصوص واگذاری ریسک به بیمه گران اتکاییِ سطح توانگری آنها را به عنوان یکی از معیارهای اصلی مدنظر داشته باشند.

ایران خودرو شرکت های بیمه معلم ملت ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر