کد خبر: 541719 A

براساس آمارهای بانک مرکزی منتهی به 31 شهریورماه، قیمت ها در سه گروه لبنیات، برنج و چای در این ماه تغییری نداشت.

به گزارش ایلنا؛ در این ماه قیمت تخم مرغ 11.6 درصد، حبوب 0.1 درصد، سبزی تازه 2.1 درصد، گوشت مرغ 9.5 درصد و قند و شکر 4.2 درصد کاهش یافت اما در مقابل قیمت میوه های تازه 2.4 درصد، گوشت قرمز 1.3 درصد، روغن نباتی 0.9 درصد افزایش یافت.

** تغییرات هفتگی قیمت ها

نگاهی به تغییر هفتگی قیمت 11 گروه کالای خوراکی یاد شده در هفته منتهی به 31 شهریورماه نشان می دهد که در این هفته قیمت ها در گروه لبنیات، برنج، گوشت قرمز و چای تغییری نداشت.

در این هفته قیمت تخم مرغ پنج درصد، حبوب 0.1 درصد، گوشت مرغ 6.7 درصد، قند و شکر 3.1 درصد کاهش داشت اما قیمت میوه های تازه 2.4 درصد، سبزی تازه 2.3 درصد و روغن نباتی 0.4 درصد رشد یافت.

** لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت همه اقلام نسبت به هفته پیش بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ پنج درصد کاهش یافت و 10 هزار تا 130 هزار ریال فروش رفت.

** برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت تمام اقلام ثاب و در گروه حبوب بهای عدس و لوبیا چیتی بدون تغییر بود اما قیمت لوبیا چشم بلبلی معادل 0.2 درصد افزایش و بهای سایر اقلام این گروه بین 0.1 درصد تا 0.5 درصد کاهش یافت.

** میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه نمی شد و سیب قرمز و انار عرضه کمی داشت؛ سایر اقلام میوه و سبزی تازه که برخی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی های شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه بهای لیموشیرین 11.2 درصد، انار 3.6 درصد، خربزه 3.7 درصد و هندوانه 4.2 درصد کاهش یافت اما بهای سایر اقلام این گروه بین 1.5 درصد تا 15 درصد درصد افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود؛ بهای بادنجان معادل 1.2 درصد کاهش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.6 درصد تا 6.3 درصد افزایش یافت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود؛ قیمت گوشت مرغ معادل 6.7 درصد کاهش داشت.

** قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل 3.4 درصد و شکر 2.8 درصد کاهش اما قیمت روغن نباتی جامد یک درصد افزایش یافت؛ بهای چای خارجی و روغن نباتی مایع ثابت بود.

** تغییرات سالیانه قیمت ها

نرخ این مواد خوراکی در یک سال منتهی به 31 شهریورماه امسال نشان می دهد لبنیات 8.5 درصد، تخم مرغ 18.9 درصد، برنج 1.9 درصد، حبوب 16.1 درصد، میوه های تازه 9.7 درصد، سبزی های تازه 28.8 درصد، گوشت قرمز 16.9 درصد، گوشت مرغ یک درصد، چای 22.6 درصد و روغن نباتی 5.3 درصد گران شد اما قیمت قند و شکر 13.3 درصد افت داشت.

 

بانک مرکزی برنج چای گوشت قرمز لبنیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر