کد خبر: 541815 A

رئیس کل گروه scor پیرو موافقت برای مشارکت در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه کشورمان در دیدار با همتی، ابراز امیدواری کرد باشروع دوره جدید همکاری scor باصنعت بیمه کشورمان این روابط در سایر امور بیمه ای توسعه یابد.

به گزارش ایلنا و به نقل از بیمه مرکزی، کسلر رئیس کل گروه اسکور در دیدار صبحانه کاری با رئیس کل بیمه مرکزی، بر توسعه روابط بیمه اتکایی بین اسکور و بیمه مرکزی تاکید کرد.

همچنین در این دیدار که رئیس بیمه اتکایی اسکور نیز حضور داشت با توجه به سرمایه گذاری های پیش روی فرانسه در ایران و نیازهای بیمه‌ای پروژه‌ها بر همکاری متقابل بیمه‌ای تاکید شد.

 

 

ایران سرمایه گذاری صبحانه فرانسه رئیس کل بیمه مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر