کد خبر: 548024 A

مدیر عامل آبفای کشور به ایلنا خبر داد:

تفاهمنامه ای با موسسه آموزش حرفه ای بین صنعت آب و فاضلاب و german water که 50 درصد از اعتبارات مورد نیاز را وزارت علوم آلمان تامین می کند، خواهیم داشت.

حمیدرضا جانبازمدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از امضای دو یادداشت تفاهم بین ایران و کشورهای آلمان و فرانسه خبر داد و گفت: متعاقب اقداماتی که در سالهای گذشته با آلمان در زمینه آموزش نیروی انسانی و تبادل دانش داشته ایم امسال نیز تفاهمنامه ای با انجمن آب فرانسه در زمینه پیشبرد همان اهداف خواهیم داشت.

وی افزود: در موضوع دوم تفاهمنامه ای با موسسه آموزش حرفه ای بین صنعت آب و فاضلاب و german water   که 50 درصد از اعتبارات مورد نیاز را وزارت علوم آلمان تامین می کند، خواهیم داشت.

 جانباز تاکید کرد:  این یادداشت تفاهم ها فرصت خوبی است که تبادل دانش داشته و به  عرصه آموزش نیروی انسانی متخصص در قالب تعریف پروژه های کاربردی و حرفه ای ورود کنیم.

 

آب و فاضلاب آلمان صنعت فرانسه وزارت علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر