کد خبر: 554126 A

سهامداران پدیده شاندیز با حضور در نمایشگاه مطبوعات نسبت به عدم وصول مطالبات خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی، تعدادی از سهامداران پدیده شاندیز با حضور در نمایشگاه مطبوعات با سر دادن شعارهایی نسبت به عدم وصول مطالبات خود اعتراض کردند.

نمایشگاه مطبوعات تجمع پدیده شاندیز سهامداران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر