کد خبر: 563461 A

با حکم صادق عباسی شاهکوه؛

با حکم صادق عباسی شاهکوه مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی شرکت ارتباطات زیر ساخت منصوب شد.

به گزارش ایلنا، صادق عباسی شاهکوه، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت، علیرضا اسماعیلی را به عنوان مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی این شرکت منصوب کرد.

معماری اطلاعاتی منصوب مدیرکل ارتباطات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر