کد خبر: 565004 A

رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور:

رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام پیچیده بودن واگذاری سهام شرکت های دولتی، گفت : در مسیر اجرای اصل ۴۴ سنگ اندازی های زیادی صورت می گیرد.

به گزارش ایلنا؛ میرعلی اشرف عبدالله‌ پوری حسینی افزود: واگذاری سهام شرکت های دولتی یک فرایند بسیار پیچیده است؛ چرا که هر زمان که می خواهیم یک شرکت را واگذار کنیم برخی تلاش می کنند نام آن را از لیست واگذاری خارج کنند.

همچنین زمانی که قیمت گذاری شرکت‌ها برای واگذاری انجام می‌شود عده ای دیگر تلاش می‌کنند با حاشیه سازی، قیمت گذاری انجام شده را غیر واقعی جلوه دهند و یا هر زمان هم واگذاری سهام شرکت هاانجام می شود با تلاش های مستمر تلاش می کنند واگذارهای صورت گرفته را لغو کنند.

وی در ادامه با بیان این که در چهار سال فعالیت دولت یازدهم بیش از ۸۷۰۰ هزار نامه نظارتی به سازمان خصوصی سازی ارسال شده است، اذعان داشت: اگر هر سال را حدود ۲۲۰ روز کاری حساب کنیم و این عدد را در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم ضرب کنیم، تقریبا برای هر روز کاری حدود ۹ نامه از دستگاه های نظارتی از جمله مجلس، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی، قوه قضائیه، دادگاه ها، هیات داوری و ... دریافت شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل ۴۴ سازمان خصوصی سازی سهام شرکت های دولتی میرعلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر