کد خبر: 576979 A

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور مطرح کرد:

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آبفای کشور گفت: سالانه یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب پساب در کشور تولید می شود.

به گزارش ایلنا، " بهمن وکیلی " مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این مطلب که، تا نیمه اول سالجاری حدود 184 تصفیه خانه فاضلاب شهری در مدار بهره برداری است که با فرآیندهای ساده و پیچیده مختلفی در امر تصفیه فاضلاب به فعالیت مشغول هستند، افزود: این 184 تصفیه خانه سالانه حدود یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب پساب تصفیه شده تولید می کنند.

وی تصریح کرد: آمارها نشان از آن دارد که تا پایان شهریورماه سال 96 حدود 47.6 درصد جمعیت شهری کشور تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند.

وکیلی با اشاره به اینکه تعداد تصفیه خانه ها و جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب کمتر از جمعیت تحت پوشش تاسیسات فاضلاب هستند، ‌اظهار داشت: تاسیسات شامل حالت کلی شبکه و تصفیه خانه می شود، لذا تصفیه خانه ها حدود 18.5 میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش می دهند یعنی حدود 31 تا 32 درصد جمعیت شهری تحت پوشش تصفیه خانه های فاضلاب هستند.

وی تصریح کرد: حجم پساب تولیدی یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعبی سالانه، متعلق به جمعیت تحت پوشش تصفیه خانه ها است که پس از تصفیه وارد چرخه مصرف می شود.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه این تعداد تصفیه خانه و تاسیسات فاضلاب را اگر بخواهیم به شهرهای کشور تعمیم دهیم حدود 295 شهر را شامل می شود، افزود: در 295 شهر کشور تصفیه خانه وتاسیسات فاضلاب داریم ولی در روستاها این رقم بسیار کمتر است، زیرا احداث سامانه های فاضلاب در روستاها دیرتر آغاز شده و اجرای آن نسبت به شهرها عقب تر است و جمعیت روستایی برخوردار از تاسیسات فاضلاب در مقایسه با جمعیت شهری برخوردار از این سامانه به کمتر از نیم درصد می رسد.

وی با بیان این مطلب که رشد سامانه های فاضلاب در شهر ها بیشتر بوده است،افزود: برخی از شهرهای کشورمان مانند اصفهان و تهران از دهه 40 دارای تصفیه خانه و شبکه های فاضلاب بودند ولی در سال های اخیر رشد برخورداری بسیار سریعتر بوده و تعداد شهرهای بیشتری را تحت پوشش تاسیسات فاضلاب قرار داده است.

 وکیلی با بیان اینکه پساب های تصفیه شده در بخش های کشاورزی،‌ صنعت، آبیاری فضای سبز و تغذیه سفره های آب زیرزمینی و آبخوان ها مصرف می شوند، افزود: در کشور ما بیشترین سهم استفاده از پساب در بخش کشاورزی به میزان 57 درصد پساب تولیدی است و پس از آن تخلیه به آب های پذیرنده سطحی مانند رودخانه ها قرار دارد و مابقی به بخش صنعت، ‌تغذیه آب خوان ها، آبیاری فضای سبز و سفره های زیرزمینی تعلق دارد.

وی افزود: برنامه های یکی دو ساله اخیر وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربرمبنای بازچرخا نی پساب و استفاده هرچه بهتر از پساب های تصفیه شده است.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اذعان داشت: از کل آبی که در منازل استفاده می کنیم، بطور میانگین 70 درصد آن تبدیل به فاضلاب می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بحث بازچرخانی آب با توجه به محدودیت منابع آبی برای ما بسیار مهم است، اظهار داشت: اگر تاسیسات فاضلاب کشور کامل باشد می توانیم 70 درصد آب استفاده شده را مجدد به چرخه مصرف باز گردانیم.

وکیلی ادامه داد: در این خصوص با شهرداری ها مذاکراتی شده و قرار دادهایی نیز منعقد شده تا در مراکز استان ها، پساب حاصل از تصفیه خانه ها به شهرداری ها واگذار شود تا نیاز فضای سبز شهری از این طریق مرتفع شود.

وی با اشاره به این مطلب که سالانه بین 6 تا 7 میلیاردمتر مکعب آب تولید می کنیم که در شهرها و روستاها مصرف می شود ( و این بجز استفاده در بخش کشاورزی است) افزود: حدود یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب از این آب تبدیل به پساب می شود که می تواند بازچرخانی شده و به چرخه مصرف برگردد که با افزایش درصد تاسیسات فاضلاب و با در مدار قرارگرفتن تعداد تصفیه خانه های بیشتر و بهره برداری کامل از تاسیسات فاضلاب می توانیم 70 درصد این آب تولیدی را پس از استفاده به صورت پساب به چرخه مصرف بازگردانیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه شرکت های آب و فاضلاب، ‌طرح های شبکه و تاسیسات فاضلاب را از محل اعتبارات جاری خود و بخشی را از طریق اعتبارات عمرانی و بخشی را هم از طریق اعتبارات دولتی اجرایی می کنند، گفت: این شرکت ها برای نگهداری، بهره برداری و استفاده از پساب اعتبار خاصی ندارند و فقط در سال گذشته رقم محدودی حدود یک میلیارد تومان را برای این طرح در نظر گرفتند که به صورت پایلوت به 5 یا 6 استان تعلق گرفت تا طرح هایی را به عنوان بازچرخانی و ایجاد تصفیه خانه های کوچک، به عنوان پایلوت در شهرها به صورت محلی یا منطقه ای اجرا کنند تا از پساب تولیدی در همان منطقه استفاده شود.

وی اظهار امیدواری کرد، با توجه به اینکه این طرح نتیجه خوبی در بر داشته، این ردیف اعتباری برای سال های بعد نیز ادامه داشته باشد و تصفیه خانه ها از حالت متمرکز بزرگ به تصفیه خانه های کوچک محلی تبدیل شود تا هر محله برای خود یک تصفیه خانه داشته باشد و پساب آن نیز در همان منطقه یا محله استفاده شود.

 وکیلی در ادامه با بیان اینکه اگر بتوانیم طرح های خود را به این سمت هدایت کنیم، می توانیم استفاده بیشتری از پساب ها ببریم زیرا در وضعیت متمرکز ، پساب ها کیلومترها از شهرها فاصله دارند و شاید بازگشت آن ها مفید و بصرفه نباشد، افزود: بعضا پساب ها ممکن است به مصارفی برسند که ضروری نباشد و به آب های سطحی تخلیه شوند، بنابراین برای استفاده مفید از این تصفیه خانه ها حتی برای مجتمع ها نیز بهتر است، تصفیه خانه های کوچک احداث شود و از پساب حاصله از آنها مانند کشورهای اروپایی در آبیاری فضای سبز و مصارف خدماتی استفاده شود.

وی تصریح کرد: برای بهره وری بیشتر از سامانه های فاضلاب لازم است، تصفیه خانه ها از حالت متمرکز به سمت غیر متمرکز سوق داده شود.

 

بهره وری پوشش شهرداری استان ها آب زیرزمینی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر