کد خبر: 577207 A

برای نخستین بار در دولت دوازدهم:

نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم صبح امروز در سازمان خصوصی سازی برگزار شد. بر این اساس بررسی و اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله موضوعات این نشست تخصصی بود که مورد تصویب قرار گرفت.

همچنین در این جلسه گزارش ارزیابی عملکرد شرکت های واگذار شده با تمرکز بر معرفی مجریان طرح پژوهشی و نحوه انتخاب معیارها و شاخص‌های مدل مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده نیز این بحث مورد کارشناسی قرار گرفته تا بر اساس آن علاوه بر ارزیابی دوباره بنگاه های واگذار شده، اجرای برنامه خصوصی سازی در سطح کلان نیز مورد بررسی قرار گیرد.

گفتنی است، کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از کمیسیون های مشورتی شورای عالی اصل ۴۴ است و تا پیش از این به همراه دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر بود که با حکم دکتر مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای یاد شده و وظایف آن به سازمان خصوصی سازی منتقل شد.

بر این اساس رئیس سازمان خصوصی سازی که از این پس ریاست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را عهده دار است در این زمینه گفت: این انتقال وظایف در راستای تمرکز امور مربوط به واگذاری ها و پیشبرد بهتر اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای خصوصی سازی با نظر وزیر اقتصاد صورت گرفته است و امیدواریم به ارتقای مناسب اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ منجر شود.

اصل ۴۴ خصوصی سازی دولت قانون اساسی سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر