کد خبر: 138783 A

چکیده: این سبد کالا شامل همه بازنشستگان نمی‌شود و فقط به بازنشستگانی تعلق می‌گیرد که حداقل مستمری و حقوق را دریافت می‌کنند.

در پی واکنش جامعه کارگران بازنشسته به اختصاص نیافتن سبد کالای دولتی، در آستانه توزیع اولین سبد کالا در نیمه نخست بهمن ماه، دولت از اختصاص سبد کالا به بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی خبر داد.

به گزارش ایلنا، این سبد کالا شامل همه بازنشستگان نمی‌شود و فقط به بازنشستگانی تعلق می‌گیرد که حداقل مستمری و حقوق را دریافت می‌کنند.

کارگران بازنشسته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر