کد خبر: 156891 A

رئیس شوراهای کار استان فارس:

چکیده: مزدبیگران بر اساس تجربه اجرای فاز نخشت قانون هدفمندی یارانه‌ها در چهار سال گذشته می‌دانند که تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است.

مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت: در صورتی که دولت نتواند تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را مهار کند، بازبینی دستمزدهای سال ۹۳ الزامی است.

«مهرزاد مویدی» در این باره به خبرنگار ایلنا گفت: مزدبیگران بر اساس تجربه اجرای فاز نخست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در چهار سال گذشته می‌دانند که تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها امری اجتناب ناپذیر است.

این مقام کارگری افزود: چنانچه دولت برخلاف وعده‌های خود نتواند تبعات تورمی اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مهار کند؛ شورای عالی کار باید برای بازبینی مصوبات مزدی تشکل جلسه دهد.

به گفته این مقام کارگری در چنین شرایطی شورای عالی کار باید از طریق تصویب پرداخت‌های کالایی و غیر نقدی به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند.

وی تاکید کرد: در صورت بازبینی مصوبه شورای عالی کار، دولت باید مسئولیت تامین و توزیع کمک‌های غیر نقدی به کارگران را برعهده بگیرد.

واکنش به دستمزد 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر