کد خبر: 178404 A

رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران در مناسبات اقتصادی به معنی دور افتادن از مولفه‌های اقتصاد تولید محور است.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران در مناسبات اقتصادی به معنی دور افتادن از مولفه‌های اقتصاد تولید محور است.

به گزارش ایلنا، «علیرضا محجوب» در دیدار با جمعی از خبرنگاران کاشان گفت: دستیابی به اهداف توسعه تنها از طریق مشارکت و سهیم‌کردن نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی تولید محور بدست می‌آید.

عضو کمسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با یادآوری استدلال معروف مخالفان قانون کار، مبنی بر اینکه به دلیل وخامت وضعیت اقتصادی رعایت کامل حقوق کارگران ممکن نیست، افزود: خوشبختانه سال گذشته مسئولان وزارت کار به استناد گزارشی غیر واقعی بودن این استدلال را ثابت کردند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر به دلیل نوسانات اقتصادی شکاف قابل توجهی میان قدرت خرید کارگران و هزینه‌های زندگی آنها به وجود آمده است، افزود: شرکای کارفرمایی و دولتی باید برای تحقق خواسته‌های صنفی و قانونی کارگران بیشتر تعامل به خرج دهند.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: اگر قرار است چشم اندار زندگی در ایران اهداف پیش بینی شده در اصول قانون اساسی و مواد قوانین دیگری همچون برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز باشد، باید ضمینه تحقق خواسته‌های صنفی کارگران بیش از پیش افزایش یابد.

به باور محجوب استمرار انکار خواسته‌های صنفی کارگران نه‌تنها با اهداف متعالی توسعه اقتصای - اجتماعی سازگاری ندارد بلکه بیشتر به یادآورنده اندیشه‌های سوداگرانه‌ای است که نفع اقتصادی خود را در گرو تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی می‌داند.

محجوب در ادامه از پیگیری‌های نماینده حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل در پیگیری مطالبات صنفی کارگران این منطقه قدردانی کرد و افزود: با توجبه به اینکه بخش عمده اهالی این منطقه کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند، پیگیری مطالبات این افراد برای فراکسیون کارگری مجلس حائز اهمیت است.

دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه در دو سال گذشته «عباسعلی منصوری» به عنوان نماینده حوزه‌های انتخابیه کاشان، آران و بیدگل نقش موثری در پیگیری مطالبات صنفی کارگران این منطقه داشته است، افزود: به عنوان نمونه نقش ایشان در متقاعد کردن مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بازنشستگی ۸۰ نفر از کارگران نساجی کارشان بسیار اساسی بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران و مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر