کد خبر: 186932 A

نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره ‏پزخانه‌های قرچک؛

از یکسو رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کوره پزخان‌ها هم سرایت کرده‌است و سوی دیگر افزایش بهای قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز باعثشده نیمه فعال شدن کوره های واحد‌های آجر پزی شده است.

نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره ‏پزخانه ‏های قرچک ورامین، از کاهش امنیت شغلی کارگران کوره پزخانه به دلیل رکود بازار کار خبر داد.

«جعفر معصومی اصل» در این زمینه به ایلنا گفت: از یکسو رکود بازار ساخت و ساز به فعالیت کوره پزخان‌ها هم سرایت کرده‌است و سوی دیگر افزایش بهای قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز باعثشده نیمه فعال شدن کوره های واحد‌های آجر پزی شده است.

او با بیان اینکه چند برابر شدن قیمت حاملهای انرژی بویژه گاز موجب نیمه فعال شدن برخی واحدهای کوره پزخانه شده است با ذکر مثالی افزود: اگر قبلا یک واحد دو میلیون تومان بهای گاز مصرفی در یک دوره می‌داد هم اکنون این رقم به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

به گفته وی مشکلات کارگران و واحد‌های کوره پزخانه‌های ورامین به حدی گسترش یافته که چندی قبل معاونت روابط کار وزارت خانه تعاون کار ورفاه اجتماعی با دعوت فعالان کارگری از این منطقه بازدید کردند.

او گفت: افزایش قیمت حاملهای انرژی در حالی عملی شده که قیمت آجر هیچ گونه افزایشی نداشته به همین دلیل تولید برای تولید کننده آجر به صرفه نیست وتوجیهه اقتصادی ندارد از طرف دیگر کشش خریداران اجرهای سنتی به سمت اجرهای صنعتی سوق پیدا کرده است.

معصومی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر مشکلات واحد‌های تولیدی، کارگران شاغل در کوره پزخانه‌ها از مشکلات مضاعفی همانند نواقص سوابق بیمه‌ای، عدم ایمنی وبهداشت در کارگاه‌ها روبرو هستند.

نایب رییس انجمن صنفی کارگران کوره ‏پزخانه ‏های قرچک ورامین در خاتمه سخنان خود دررابطه با حمایت دولت از کوره پزخانه‌ها گفت: در شرایط فعلی رکود بازار کار، کارگران شاغل درکوره پذخانه‌ها به ناچاربرای تامین هزینه‌های جاری زندگی، شرایط کار در این کارگا‌ها را تحمل می‌کنندو در این زمینه دولت باید از این گروه از کارگران حمایت کند.

کارگران ساختمانی کارگران تهران کارگران کوره پزخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر