کد خبر: 213537 A

وزیر کار:

رئیس جمهور در طول هفته دو نیمروز را به صورت اختصاصی برای مسئله اشتغال وقت می‌گذارد و ایجاد تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را مطرح و خواستار اجرای آن شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه آقای روحانی رئیس جمهور، اشتغال را به عنوان یکی از مسایل اصلی در دستورکار خود قرار داده است، گفت: رئیس جمهور به من دستور داده است در هر جلسه‌ای یکی دو دستگاه مرتبط گزارش کار خود در این باره را ارائه دهند.

به گزارش دریافتی ایلنا، علی ربیعی در جلسه امضای تفاهم نامه با وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: رئیس جمهور در طول هفته دو نیمروز را به صورت اختصاصی برای مسئله اشتغال وقت می‌گذارد و ایجاد تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را مطرح و خواستار اجرای آن شده است.

وی با تاکید بر اینکه با امضای این تفاهم نامه می‌خواهیم بخشی از این فرآیند را آغاز کنیم، گفت: بیش از ۳۵ درصد بازار کار ایران متاثر از سیاست‌ها و برنامه ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ربیعی با بیان اینکه در این تفاهم نامه ارتقاء مهارت در بخش صنعت و معدن و افزایش مهارت آموزی کارآموزان از طریق فنی و حرفه‌ای در دستورکار قراردارد، افزود: سازمان فنی و حرفه‌ای موظف شده است براساس برنامه اشتغال و سیمای اشتغال استان‌ها آموزش‌های خود را متناسب سازی کند.

وی با بیان اینکه این سازمان در مراکز بین المللی به عنوان سازمانی پیشرو تلقی می‌شود، گفت: هم اینک این سازمان برای کشورهایی نظیر عراق و افغانستان درحال آموزش مربی است و اخیرا با کشور عمان نیز تفاهم نامه‌ای در این زمینه امضا کردیم.
ربیعی افزود: قرار است برای کشورهای تانزانیا، زنگبار و برونئی نیز آموزش مربیان فنی و حرفه‌ای را انجام دهیم.

وی گفت: قسمت اصلی این تفاهم نامه ارتقای سطح کارآموزی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه برای افزایش بهداشت و ایمنی معادن نیز پیش بینی‌های لازم در این تفاهم نامه انجام شده است، افزود: در ۶ ماه آینده وضع ایمنی در کارخانه‌ها و معادن کشور شاهد تحول خواهد بود.

ربیعی با تاکید بر اینکه براساس این تفاهم نامه قرار است مشاغل صنایع کوچک پایدار شود، گفت: این تفاهم نامه در پی ایجاد تحول در صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی است.

وی با بیان اینکه تفاهم نامه همچنین به افرادی که مشاغل غیررسمی دارند کمک می‌کند تا ساماندهی شوند، افزود: این افراد قرار است آموزش‌های فنی حرفه‌ای ببینند و به مشاغل رسمی که دارای بیمه هستند بپیوندند.

ربیعی با بیان اینکه وزارتخانه متبوعش بحثاشتغال تخصصی در حوزه‌های هایتک نظیر نانو را دنبال می‌کند، گفت: با امضای این تفاهم نامه قرار است بهره وری نیروی کار به صورت محسوسی افزایش یابد.

ارتقای سطح اشتغال ایران بازار کار بهره وری صنعت و معدن عراق فنی و حرفه ای کار و رفاه اجتماعی وزارت صنعت معدن و تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر