عضو شورای شهر کرج تاکید کرد:

ایلنا: عضو شورای شهر و ناظر سازمان قطار شهری کرج، اظهار داشت: پروژه متروی کرج باید حداکثر ظرف مدت 36 ماه به بهره برداری برسد.

پربازدیدترین