کد خبر: 127111 A

طی حکمی از سوی استاندار البرز:

جناب آقای «محمد مهدی آل حبیب»، ﺑﺎ استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست بخشداری آسارا» منصوب می‌شوید.

ایلنا: استاندار البرز ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ «سرپرست بخشداری آسارا» را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، سید طاهر طاهری ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ «محمد مهدی آل حبیب» را به عنوان «سرپرست بخشداری آسارا» ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد.

در اﯾﻦ ﺣﮑﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ:

جناب آقای «محمد مهدی آل حبیب»

ﺑﺎ استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست بخشداری آسارا» منصوب می‌شوید.

رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید خواهید بود.

استاندار البرز محمد مهدی آل حبیب انتصاب بخشدار آسارا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر