کد خبر: 129098 A

با حضور معاون اول رییس جمهور:

قیمت تمام شده پایین، سادگی ساختار و عملکرد، عدم استفاده از قطعات الکترونیکی، ذخیره سازی انرژی و تولید برودت در شب و امکان استفاده در مناطق دور دست و شرایط بحرانی از مزایای این دستگاه عنوان شده است.

ایلنا: همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه پزوهش و فناوری از نخستین یخساز خورشیدی کشور توسط اسحاق جهانگیریˈ معاون اول رییس جمهوری رونمایی شد.

به گزارش ایلنا در کرج، در این رونمایی علی اصغر توفیق رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: این دستگاه قادر به جذب سطحی خورشیدی دارای سه قسمت اصلی کلکتور، چگالنده و تبخیر کننده است.

وی افزود: به هنگام روز تابش خورشید موجب گرم شدن کلکتور و تبخیر مبرد از سطح جاذب می‌شود و با افزایش جاذب در درون کلکتور بخارهای مبرد از کلکتور خارج و وارد چگالنده می‌شود. چگالنده در محیط قرار داشته و قابلیت تبادل حرارت با محیط را دارد.

در ادامه مجتبی اژئیان مجری طرح دستگاه یخ ساز خورشیدی گفت: دستگاه یخ ساز خورشیدی با استفاده از سیکل ترمودینامیکی و بدون استفاده از هیچ‌گونه انرژی دیگری همانند الکتریسیته و منحصرا با استفاده از انرژی خورشیدی اقدام به تولید برودت می‌کند.

وی افزود: پایه کار بر مبنای پدیده جذب سطحی است و در این دستگاه از کربن فعال به عنوان جاذب و از متانول به عنوان سیار عامل استفاده شده است.

اژئیان در خصوص نحوه کار دستگاه یخ ساز خورشیدی تصریح کرد سیکل این دستگاه یک شبانه روز به طول می‌انجامد و در طول روز انرژی خورشید را جذب کرده و در هنگام شب آن را به برودت تبدیل می‌کند.

وی تصریح کرد: همچنین حذف صفحه جاذب انرژی خورشیدی و استفاده از کربن فعال به عنوان جاذب را مزیت بر‌تر این نوع یخ ساز، نسبت به سایر نمونه‌های آن در جهان عنوان کرد.

اژئیان اظهار داشت: طراحی و ساخت و البته تحقیق اولین دستگاه یخ ساز خورشیدی از یک سال قبل آغاز شده بود که خوشبختانه به اتمام رسید.

قیمت تمام شده پایین، سادگی ساختار و عملکرد، عدم استفاده از قطعات الکترونیکی، ذخیره سازی انرژی و تولید برودت در شب و امکان استفاده در مناطق دور دست و شرایط بحرانی از مزایای این دستگاه عنوان شده است.

اسحاق جهانگیری پژوهشگاه مواد و انرژی علی اصغر توفیق نخستین دستگاه یخساز خورشیدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر