کد خبر: 149919 A

این نوع لعاب ها به عنوان لعاب پخت سریع کاشی کف در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ایلنا: لعاب­ های شیشه - سرامیک سفیدرنگ و فاقد زیرکن جهت کاربرد به عنوان لعاب پخت سریع کاشی کف در پژوهشگاه مواد و انرژی ساخته شد.

به گزارش ایلنا در کرج، سارا بنی ­جمالی مجری این طرح، در این خصوص گفت: لعاب شیشه - سرامیک سفیدرنگ و فاقد زیرکن ساخته شده در طرح پژوهشی حاضر متعلق به سیستم CaO - Al۲O۳ - B۲O۳ - SiO۲ است.

وی افزود: لعاب ساخته شده با توجه امکان تامین سفیدی با استفاده از مواد اولیه ارزان ­قیمت و حذف زیرکن از ترکیب، افزایش سختی و مقاومت سایشی به­ واسطه تشکیل فازهای بلورین با خواص مکانیکی مطلوب در آنها و نیز سازگاری با رژیم حرارتی پخت سریع، جایگزین مناسبی برای لعاب­های سفید شده با زیرکن در صنعت کاشی کف است.

بنی جمالی با اشاره به مراحل مختلف جهت پیشبرد طرح حاضر گفت: براساس آزمون پراش پرتوهای ایکس، آنورتیت فاز بلورین اصلی در لعاب شیشه - سرامیک ساخته شده است و این لعاب دارای شاخص سفیدی ۶۵% است که با توجه به عدم حضور هرگونه اپک­ کننده­ای در ترکیب آن، سفیدی قابل توجهی است، همچنین سختی این لعاب نیز(حدود GPa۸ -) بیشتر از سختی لعاب ­های مرسوم کاشی کف(حدود GPa۵-۵ / ۵) به دست آمده است.

این پژوهشگر خاطر نشان کرد: انتخاب ترکیب اولیه و طراحی فرمولاسیون لعاب، ذوب آمیز انتخاب شده، تهیه فریت و آسیای فریت شیشه، زینتر و عملیات حرارتی همزمان طی برنامه پخت سریع ومشخصه­ یابی لعاب­های شیشه - سرامیک نهایی به لحاظ رنگ، سختی، ضریب انبساط حرارتی و ریزساختار از مراحل ساخت این لعاب­های شیشه - سرامیک است.

سارا بنی ­جمالی، پژوهشکده مواد و انرژی تولید لعاب سرامیکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر