کد خبر: 154524 A

: مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS:

استان البرز به عنوان قطب صنعتی کشور با اختصاص ۴/۴ درصد کارگاه‌های صنعتی کشور به خود در بین استانهای کشور در رتبه هشتم و از لحاظ سرمایه گذاری در بخش صنعت رتبه پنجم قرار دارد.

ایلنا: مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS گفت: استان البرز به عنوان قطب صنعتی کشور با اختصاص ۴/۴ درصد کارگاههای صنعتی کشور به خود در بین استان‌های کشور در رتبه هشتم و از لحاظ سرمایه گذاری در بخش صنعت رتبه پنجم قرار دارد.

به گزارش ایلنا در کرج، یحیی رمضانی با بیان این مطلب در نتایج تحلیلی از آمارگیری بخش صنعت استان البرز گفت: براساس آخرین نتایج منتشر شده کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر که در سال ۹۱ به اجرا درآمد و به تازگی منتشر شده است در سال ۹۰ تعداد ۱۴۹۶۲ کارگاه در کل کشور فعال بوده‎اند که نسبت به سال ۸۹ حدود ۳/۲ درصد کاهش یافته‎اند.

وی افزود: در استان البرز نیز در سال ۹۰ تعداد ۶۵۴ کارگاه صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن فعالیت داشته‎اند که در مقایسه با سال قبل از آن با رشد ۲۳ درصدی از لحاظ کمی مواجه هستیم بنابراین ۴/۴ درصد کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر کشور در استان البرز واقع شده‎اند که این نشان از رونق صنعتی در استان دارد و رتبه هشتم از لحاظ تعداد کارگاه صنعتی متعلق به البرز است.

رمضانی گفت: همچنین در کل کشور بیش از ۱۲۰۰۰۰۰ نفر در کارگاه‌های صنعتی مورد نظر فعال بوده‎اند. در استان البرز نیز ۶۷۶۶۱ نفر در کارگاههای صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن مشغول به کار بوده‎اند که بیش از ۵ درصد شاغلان کارگاههای صنعتی کشور را تشکیل می‌‎دهند. تعداد شاغلان کارگاه‌های صنعتی استان در سال ۹۰ نسبت به سال ماقبل آن بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته‎اند.

وی تصریح کرد: با وجود کاهش ۳/۲ درصد تعداد کارگاههای صنعتی کشور، شاهد رشد ۲۶ درصدی ارزش افزوده این کارگاه‌ها هستیم. در سال ۹۰ کارگاههای صنعتی استان بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ایجاد کرده‎اند که در مقایسه با سال ۸۹ حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است.

رمضانی تصریح کرد: ارزش تولیدات کارگاههای صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور در سال ۹۰ بیش از ۲۵۰۸۵۵۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ۸۹ حدود ۳۲ درصد افزایش را نشان می‌‎دهد. کارگاههای صنعتی استان البرز نیز بیش از ۶۹۹۰۳ میلیارد ریال ارزش تولید داشته است(۸/۲ درصد ارزش تولیدات کشور) که نسبت به سال ماقبل آن ۳۸ درصد رشد و میزان ارزش تولیدات کارگاههای صنعتی بیش از ۱۰ نفر کارکن را شاهد هستیم.

همچنین کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استان البرز در سال ۱۳۹۰ بیش از ۴ هزار میلیارد ریال در طی سال سرمایه‎گذاری داشته‎اند که این رقم در سال ماقبل ۲۸۰۰ میلیارد ریال بوده است. نکته قابل توجه آن است که بیش از ۶ درصد سرمایه‎گذاری‎های صورت گرفته در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در استان البرز انجام شده است و البرز رتبه پنجم ارزش سرمایه‎گذاری در کارگاههای صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کشور را از آن خود ساخته است.

مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات و GIS گفت: کارگاه‌های صنعتی استان در سال ۹۱ در مجموع بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال مواد اولیه تولید کرده‎اند.

. با نگاهی به ارزش مواد اولیه مصرفی کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن کل کشور در می‌‎یابیم که ۱۰ درصد این مواد اولیه توسط کارگاههای صنعتی استان البرز به مصرف رسیده است.

وی افزود: یکی از شاخص‎های مهم که در بخش صنعت محاسبه می‌‎شود شاخص‎ وابستگی یا میزان وابستگی کارگاه‌های صنعتی به مواد اولیه خارجی در طول سال است.

رمضانی گفت: درصد وابستگی کارگاههای صنعتی استان به مواد اولیه خارجی بیش از ۵۲ درصد است. به عبارتی ۵۲% ارزش مواد اولیه مصرفی کارگاههای صنعتی استان مربوط به مواد اولیه مصرفی خارجی است.

به گفته وی ارزش مواد اولیه مصرفی خارجی کارگاه‌های صنعتی استان بیش از ۱۱۵۰۰ میلیون ریال است.

یحیی رمضانی صنایع استان البرز مواد اولیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر