کد خبر: 187099 A

استاندار البرز:

استاندار البرز در دومین بازدید می‌دانی کمیسیون ماده(۵) گفت: بازدید‌ها و حضور در مناطق دید کار‌شناسی به مجموعه می‌دهد و کار‌شناسان تصمیم گیری شفاف و آگاهانه خواهند داشت.

استاندار البرز در دومین بازدید میدانی کمیسیون ماده(۵) گفت: بازدید‌ها و حضور در مناطق دید کار‌شناسی به مجموعه می‌دهد و کار‌شناسان تصمیم گیری شفاف و آگاهانه خواهند داشت.

به گزارش ایلنا در کرج، سیدحمید طهایی در رأس هیئتی از مسئولان شهری دومین بازدید خود را از پرونده‌های کمیسیون ماده ۵ با حضور در محل اصلی پروژه‌ها در مناطق مختلف استان انجام داد.

وی در خصوص این بازدید گفت: در تشکیل کمیسیون ماده(۵) با حضور در محل پرونده‌ها، به جای اینکه اتکا به استناد گزارش‌ها و مصوبات کارگروه‌ها باشد با بازدید می‌دانی و حضور در محل می‌توان به نحو مطلوب تری تصمیم گیری کرد.

طهایی با بیان اینکه در دومین بازدید میدانی برخی از پیشنهادات موافقت و برخی مخالفت شد افزود: مخالفت‌ها و موافقت‌ها به استناد قوانین و مقررات و ‌‌نهایت کاربری املاک است.

استاندار البرز با تاکید بر حضور فعال اعضای این کمیسیون گفت: تمام اعضای کمیسیون ماده(۵) حضور فعال دارند و با بحثو برسی نظرات جمع بندی و در ‌‌نهایت صورت جلسه می‌شود.

وی افزود: کمیسیون ماده(۵) بیشتر برای تغییر کاربری‌ها و بخشی از طرح تفضیلی شهر که نیاز به تغییرات و مغایرت‌هایی با طرح جامع داشته باشد مورد بررسی کار‌شناسی و در خصوص آن تصمیم گیری می‌شود.

طهایی تصریح کرد: این بازدید‌ها وحضور در مناطق، هم دید کار‌شناسی به مجموعه ما می‌دهد و کار‌شناسان می‌توانند خیلی راحت تصمیم شفاف و روشنی داشته باشند.

به گفته وی قبل از اینکه کمیسیون ماده ۵ تشکیل شود در کمیته‌های فنی با استناد و مدارک بررسی می‌شود و بعد به این کمیسیون ارجاع می‌شود

وی گفت: شاید بازدیدهای بعدی مختصر شود و طرح اولویت دار و مهم بازدید می‌دانی صورت گیرد تا تصمیم گیری سریع‌تر انجام شود.

سیدحمید طهایی هیئتی از مسئولان شهری بازدید از پرونده های کمیسیون ماده 5
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر