کد خبر: 229634 A

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز:

سیاست های دولت اعتدال توجه به دانشجویان و نخبگان علمی کشور است و بارویکردی اعتدال گرا این قشر از جامعه را در کانون توجه قرار داده است.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز با بیان اینکه دانشجویان در دولت تدبیروامید، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، گفت: فضاهای دانشگاهی را نباید امنیتی کرد.

به گزارش ایلنا در کرج، توکل لطفی در نشست کمیسیون دانشجویی استان البرز که با موضوع ۱۶ آذر تشکیل شد، نگاه دولت به قشر دانشجو را ویژه خواند و اظهار داشت: سیاست های دولت اعتدال توجه به دانشجویان و نخبگان علمی کشور است و بارویکردی اعتدال گرا این قشر از جامعه را در کانون توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه پایه های اصلی سیاست در دولت تدبیر و امید بر روی دانشگاه ها متمرکز شده است، تصریح کرد: با درایت و برنامه ای هدفمند در دانشگاه ها باید این شرایط را منطبق با اهداف دولت تدبیرو امید فراهم آورد و این امر نیز میسر نمی شود مگر با تدابیر روسای دانشگاه.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری البرز با اشاره به اینکه البرز به لحاظ استقرار مراکز دانشگاهی از شرایط ویژه ای برخوردار است؛ تصریح کرد: برخی مسایل حاشیه ای که اغلب از سوی افراد هنجار شکن روی می دهد، برخورد با درایت و توأم با تدبیر را می طلبد.

مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری البرز گفت: دانشجویان و اساتید مورد احترام هستند و القابی مانند دانشجویان ستاره دار و برخوردهای نامناسب و برچسب زدن به به این قشر را باید کنار گذاشت.

فضا برای ابراز نظردانشجویان باید فراهم شود

وی درادامه با بیان اینکه ایجاد بسترها برای ابراز نظر دانشجو ضروری است، افزود: مشکل ازآنجایی بوجود می آید که هر حرکت دانشجویی حرکت سیاسی اطلاق شود؛ که با محدود کردن دانشجویان نیز نتیجه ای حاصل نخواهد شد.

شایان ذکر است؛ دراین نشست هریک از مدیران آموزشی دانشگاههای استان البرز برنامه های خود را در روز ۱۶ آذر اعلام نمودند.

تجلیل از دانشجویان برتردر زمینه های علمی و پژوهشی، تبلیغات فرهنگی ازجمله پیشنهادات برای برگزاری آیین های این روز بود و برخی از مدیران آموزشی نیز برایجاد بسترهای رفاهی برای دانشجویان از جمله خوابگاه تاکید داشتند.

در روز دانشجو مصادف با ۱۶ اذرماه، به یاد سه دانشجو(دو هوادار حزب توده ایران و یک هوادار جبهه ملی ایران) که هنگام اعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون نایب رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲(حدود چهار ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد همان سال) در دانشگاه تهران کشته شدند، گرامی داشته می شود.

توکل لطفی نشست کمیسیون دانشجویی استان البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر