کد خبر: 565399 A

شهردار کرج مطرح کرد:

شهردار کرج گفت: این یک واقعیت انکار ناپذیر است که شهر کرج از کمبود ارایه خدمات شهری رنج می‌برد و حال که بر حسب وظیفه باید شهر را از این رنج خلاص کنیم، باید همت مضاعف داشته باشیم و توانمندی مضاعف تر.

به گزارش ایلنا از کرج، اصغر نصیری افزود: امروز اگر شهرهای ما از استانداردهای معمول و متعارف فاصله دارند نه به این دلیل است که نیرو و امکانات لازم را نداشته ایم، بلکه به این دلیل است که از امکانات و سرمایه‌های موجود به درستی بهره نگرفته ایم.

شهردار کرج ادامه داد: اگر در روزی که شهر نیازمند خدمات معمول خود بوده است چنین خدمتی ارایه نشده است به این خاطر است که شاید شهروندان در انعکاس مطالبات خود کوتاهی کرده اند.

استاندارد سرمایه کرج خدمات رنج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر