باقرزاده:

ایلنا: معاون وزیر آموزش و پرورش از وجود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بیسواد مطلق در کشور خبر داد.

پربازدیدترین