کد خبر: 117426 A

براساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت‌آموزش وپرورش:

مجموعه بودجه سال۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در قالب زمان بندی بخشنامه بودجه تنظیم شده و در ستاد بودجه وزارت آ‌موزش وپرورش باحضور دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش طی جلسات متعدد به بحثگذاشته شده است.

ایلنا: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش از پیشنهاد اولین بودجه سال ۹۳ وزارت آموزش وپرورش در دولت تدبیر و امید به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در اجرای بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۳ بارعایت سیاست‌های کلان و راهبردی اعلام شده توسط رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش ایلنا، " وحید کیارشی " گفت: براساس این گزارش، سه موضوع مهم زیر به صورت ویژه دراین اعتبارات در نظرگرفته شده است:

اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان خط مشی اساسی مبنای به کلیه پیشنهاد‌ها اعم از احکام قانونی و اعتبارات بوده است.

سیاست‌ها و اهداف کلان دولت تدبیر و امید باتوجه به توسعه کمی و کیفی و ارتقای جایگاه آموزش وپرورش به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی رئیس جمهور، ساماندهی منابع انسانی، بودجه ریزی عملیاتی، توسعه مشارکت و ارتقای مدیریت آموزشگاهی به عنوان خط مشی کلان درنظرگرفته شده است.

بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی وپرورشی و اصلاح ساختار بودجه آموزش وپرورش بارویکرد افزایش نسبت اعتبارات غیرپرسنلی به کل اعتبارات که زمینه کیفیت فعالیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: بخش احکام در قالب ۱۶ حکم پیشنهادی شامل؛ ۸ حکم قانونی اصلاحی و ۸ حکم جدید قانونی پیشنهاد شده است که درصورت تصویب، گشایش‌های جدی قانونی در فعالیت‌ها ایجاد می‌کند.

کیارشی ادامه داد: دراین بودجه، درآمدهای سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش حاصل از خدمات آموزشی وفرهنگی، اجاره ساختمان‌ها و اراضی و خدمات بهداشتی و درمانی، اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال ۱۳۹۳ در زمینه‌هایی نظیر کمک آموزشی، ورزش دانش آموزی، فناوری و هوشمندسازی مدارس، تعمیر و تجهیز اردوگاه‌ها و کانون‌های پرورشی در قالب سیاست‌های تحولی پیشنهاد شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: در اعتبارات هزینه‌ای برای فعالیت‌های استانی اعتبارات مکفی پیشنهاد شده و دو ردیف جدید هزینه‌ای به منظور کیفیت بخشی به فعالیت‌های آموزشی وپرورشی پیشنهاد شده است.

شایان ذکر است؛ مجموعه بودجه سال۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش در قالب زمان بندی بخشنامه بودجه تنظیم شده و در ستاد بودجه وزارت آ‌موزش وپرورش باحضور دکتر علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش طی جلسات متعدد به بحثگذاشته شده است و جلسات هماهنگی بامعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیل و در‌‌نهایت بودجه پیشنهادی وزارت آموزش وپرورش در هفتم آبان ۹۲ تحویل مراجع ذی ربط قانونی شده است.

بودجه بهداشتی و درمانی تملک دارایی دولت سرمایه شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر