کد خبر: 117706 A

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خبرداد:

در این منشور به مسئله حجاب، عفاف، حیا و غیرت برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاکید شده است که بانصب در ورودی مدارس در معرض دید آنها قرار بگیرد.

ایلنا: ‌ مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: منشور حجاب و عفاف دانش‌آموزان به عنوان یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می‌شود.

به گزارش خبرنگارایلنا، محمد ابراهیم محمدی بابیان اینکه تدوین منشور حجاب و عفاف دانش آموزان تدوین شده است، گفت: در این منشور به مسئله حجاب، عفاف، حیا و غیرت برای دانش‌آموزان دختر و پسر تاکید شده است که بانصب در ورودی مدارس در معرض دید آنها قرار بگیرد.

مدیر کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: ‌این منشور برای دانش‌آموزان دختر و پسر، فرهنگیان و اولیا است که در ورودی مدارس نصب می‌شود.

وی برلزوم پایبندی دانش‌آموزان و فرهنگیان به میثاق نامه حجاب و عفاف پایبند تاکیدکردوافزود: ‌ میثاق نامه دانش‌آموزی حجاب و عفاف به مسائل مختلفی در حوزه مسائل پوشش، تعهد به آئین نامه مدارس و قوانین و مقررات مدنظر اشاره شده است و فقط خاص دانش‌آموزان دختر نیست بلکه برای پسران نیز هنجارهایی را در نظر گرفته است.

پوشش حجاب دانش آموزان فرهنگی و هنری قوانین و مقررات وزارت آموزش و پرورش عفاف مدارس نصب ورودی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر