کد خبر: 117814 A

میلی منفرد درحالی به سمت معاون آموزشی وزیرعلوم منصوب شد که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم ازسوی دولت یازدهم به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد بگیرد.

ایلنا؛ وزیرعلوم، تحقیقات وفن آوری درحکمی جعفر میلی منفرد را به عنوان معاون آموزشی وزارت علوم منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ میلی منفرد در حالی به سمت معاون آموزشی وزیر علوم منصوب شد که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت علوم ازسوی دولت یازدهم به مجلس معرفی شد اما نتوانست رای اعتماد بگیرد.

بنابراین گزارش جعفرتوفیقی هم قرار شده است به عنوان مشاور عالی وزیر علوم تحقیقات و فن آوری در وزارت علوم ادامه فعالیت دهد.

دولت معاون وزارت علوم منصوب علوم مجلس آموزشی میلی منفرد ازسوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر