کد خبر: 122786 A

ارزیابی اولیه دانش‌آموزان جهت تعیین اولویت درمان، ارزیابی تخصصی و تعیین برنامه درمانی، تشکیل جلسات توانبخشی و برگزاری جلسات توجیهی با اولیا در طول سال تحصیلی ضروری است.

ایلنا: تقویم اجرایی فعالیت مشاوران و نیروهای توانبخشی آموزشگاه‌های استثنایی کشور اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نامدار عبدالهیان معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: اولویت بندی و تدوین برنامه‌های سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، متناسب با نیازهای ضروری و واقعی، و تنظیم این برنامه‌ها در راستای اجرای سند توسعه پنجم و تحول بنیادین، از جمله اهداف مهم سازمان به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: فعالیت‌ها و برنامه‌های واحد مشاوره و مددکاری و توانبخشی آموزش و پرورش استثنایی، به منظور کیفیت بخشی برنامه‌ها و نظارت و هدایت مشاوران و مددکاران و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی تنظیم و ارائه شده است.

عبدالهیان اضافه کرد: برنامه‌ها و نتایج مربوطه از طریق بررسی صورتجلسات، گزارش‌ها و کاربرگ‌ها امکان پذیر است؛ لذا اهداف مورد نظر نیز باید توسط کار‌شناسان بر اساس تقویم اجرایی پیگیری شود.

وی، فعالیت‌های حوزه کاری مشاوران، مددکاران اجتماعی، مربیان کاردرمانی و فیزیوتراپی، گفتار درمانی و مربیان توانبخشی شنوایی آموزشگاه‌های استثنایی کشور در سال تحصیلی را تشریح کرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، مطالعه آیین‌نامه‌های مهم آموزشی، پرورشی و توانبخشی و آخرین اصلاحات به عمل آمده در ارتباط با امور مشاوره و مددکاری و پاسخ به آن‌ها، حضور فعال در بین دانش‌آموزان به منظور شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌ها به منظور ارتقای بهداشت روان والدین و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و تشکیل پرونده مشاوره برای ورودی‌های هر مقطع و ثبت تغییرات و اقدامات انجام شده را جزء فعالیت‌های اجرایی مشاوران از شروع سال تحصیلی تا پایان خرداد عنوان کرد.

وی، برگزاری جلسات آموزش خانواده با همکاری نیروهای توانبخشی و مربیان بهداشت، شرکت منظم دوره‌های ضمن خدمت، انجمن اولیا و مربیان، جشنواره الگوهای بر‌تر یاددهی و یادگیری را از جمله دیگر فعالیت‌های مشاوران آموزشگاه‌های استثنایی از آغاز مهرماه تا پایان سال تحصیلی عنوان کرد.

عبدالهیان، کسب اطلاعات در زمینه امکانات تحصیلی و شغلی منطقه و استان، به منظور راهنمایی دانش‌آموزان و والدین آن‌ها، در زمینه انتخاب رشته و طرح ریزی شغلی آینده را از جمله دیگر وظایف مهم مشاوران برشمرد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به زمانبندی و اجرای کار مددکاران اجتماعی آموزشگاه‌های استثنایی اشاره کرد و گفت: برنامه‌ها و کارهای اجرایی مهرماه تا پایان خرداد شامل مطالعه آیین‌نامه‌های مهم آموزشی، پرورشی و توانبخشی و آخرین اصلاحات به عمل آمده در ارتباط با امور مشاوره و مددکاری و پاسخ به آن‌ها، ارائه خدمات مددکاری فردی، گروهی به دانش‌آموزان و والدین آن‌ها، ارتباط مستمر با نیروهای آموزشی و توانبخشی، تنظیم پرونده مددکاری برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه و ثبت اقدامات انجام شده اعلام کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با مشخص کردن برنامه کاری مربیان کاردرمانی و فیزیوتراپ افزود: ارزیابی اولیه دانش‌آموزان جهت تعیین اولویت درمان، ارزیابی تخصصی و تعیین برنامه درمانی، تشکیل جلسات توانبخشی و برگزاری جلسات توجیهی با اولیا در طول سال تحصیلی ضروری است.

وی در ادامه با تشریح برنامه یک ساله مربیان گفتار درمانی گفت: ارزیابی دانش‌آموزان استثنایی و همکاری در شورای تخصصی برنامه توانبخشی، تشکیل پرونده دانش‌آموزان و تهیه و ارسال گزارش وضع اتاق و تجهیزات گفتار درمانی آموزشگاه به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، از جمله فعالیت این مربیان است.

عبدالهیان با اشاره به اینکه ارائه خدمات گفتار درمانی به دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی انجام می‌گیرد، بیان داشت: تکمیل کاربرگ‌های گزارش نوبتی و ارسال به اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، در پایان هر سه ماه و برگزاری جلسات آموزش خانواده و شرکت در فعالیت‌های علمی، دوره‌های بازآموزی، همایش‌ها و کنگره‌های تخصصی نیز بنا به اقتضای موارد در طول سال تحصیلی انجام می‌شود.

وی، بررسی وضع دستگاه‌های ارزیابی شنوایی و اتاق تربیت شنیداری و وسایل موجود، شرکت در شوراهای تخصصی برنامه توانبخشی، بررسی و تکمیل پرونده‌های شنوایی قبلی و تشکیل پرونده اطلاعات شنوایی جدید دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، انجام آزمایش‌های مربوطه، تهیه فهرست افرادی که به سمعک نیاز دارند و تهیه برنامه فردی تربیت شنوایی برای دانش‌آموزان را از برنامه‌های اجرایی مربیان توان بخشی شنوایی به شمار آورد.

آموزش و پرورش آیین نامه اداره آموزش و پرورش تقویم خانواده دانش آموزان درمان معاون والدین وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر