کد خبر: 128336 A

در هفته پژوهش و فناوری صورت می گیرد؛

مراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران بر‌تر دانشگاه جامع علمی کاربردی در ۳۰ آذرماه ازدیگربرنامه‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در هفته پژوهش و فناوری است.

ایلنا: روز درب‌های باز مراکز آموزش علمی کاربردی جهت بازدید دانش آموزان کشور به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور بزرگداشت و اجرای برنامه‌های متناسب با هفته پژوهش و فناوری در دو بخش ملی و استانی، اقدام به برگزاری فعالیت‌هایی ازجمله شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری، ۲۳ لغایت ۲۷ آذرماه ۱۳۹۲، در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران و - برگزاری نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی در کلیه استان‌های کشورکرده است.

بنابراین گزارش؛ افتتاح مراکز رشد خوشه‌های فناوری، برگزاری تور فناوری جهت بازدید دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی از مراکز رشد و پارک‌های فناوری ومراسم تقدیر از پژوهشگران و فناوران بر‌تر دانشگاه جامع علمی کاربردی در ۳۰ آذرماه ازدیگربرنامه‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی در هفته پژوهش و فناوری است.

اشتغال دانش آموزان رشد فناوری علمی دانشگاه کاربردی مراکز پژوهش جامع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر