کد خبر: 128371 A

از سوی مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش اعلام شد؛

از سوی مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، شرایط و نحوه ادامه تحصیل بازماندگان مقاطع مختلف اعلام شد.

ایلنا: مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش، نحوه ادامه تحصیل دارندگان مدارک تحصیلی دوره‌های مختلف آموزشی را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، " شاپور محمدزاده " اظهار داشت: در نظام آموزشی قدیم(شش سال ابتدایی و سه سال سیکل اول) متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا پنجم ابتدایی و مردودی پایه ششم نظام قدیم می‌توانند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی ثبت نام کنند، قبولی پایه ششم نظام قدیم نیز می‌تواند در پایه هفتم بزرگسالان یا آموزش از راه دور ثبت نام کند.

وی ادامه داد: قبولی پایه اول سیکل اول می‌تواند در پایه دوم راهنمایی یا پایه هشتم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور ثبت نام کند همچنین قبولی پایه دوم سیکل اول می‌تواند در پایه سوم راهنمایی یا پایه نهم بزرگسالان نظام جدید یا آموزش از راه دور و قبولی پایه سوم سیکل اول در پایه اول متوسطه نظام موجود بزرگسالان و یا پایه دهم بزرگسالان نظام جدید ثبت نام کند.

محمدزاده گفت: در نظام آموزشی موجود(پنج سال ابتدایی و سه سال راهنمایی تحصیلی)، متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی پایه اول تا چهارم ابتدایی و مردودی پایه پنجم نظام موجود می‌توانند به صورت داوطلب آزاد در پایه ششم ابتدایی(مشروط به داشتن حداقل ۱۱ سال تمام) ثبت نام کنند.

وی بیان داشت: قبولی پایان دوره انتقال نهضت سوادآموزی و پایه پنجم ابتدایی نظام آموزشی موجود قبل از سال تحصیلی ۹۱۹۰ می‌تواند در پایه هفتم نظام جدید ثبت نام و ادامه تحصیل دهد و در صورت کسب شرایط قبولی در این پایه، قبولی وی به عنوان تعیین پایه تلقی شده و می‌تواند با رعایت سایر شرایط در پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کند و در صورتی که در پایه هفتم مردود شود، مجددا در پایه هفتم ثبت نام کند و ادامه تحصیل دهد.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد که قبولی پایه اول راهنمایی می‌تواند در پایه دوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هفتم نظام جدید ثبت نام کند و قبول پایه دوم راهنمایی می‌تواند در پایه سوم راهنمایی بزرگسالان، آموزش از راه دور یا پایه هشتم نظام جدید ثبت نام کند و قبولی پایه سوم راهنمایی نیز می‌تواند در پایه اول متوسطه نظام موجود یا پایه نهم نظام جدید ثبت نام کند.

محمدزاده تاکید کرد: متقاضیان موضوع این شیوه نامه پس از تطبیق وضعیت و بر اساس کارنامه قبولی مجاز خواهند بود، در صورت داشتن سایر شرایط و دایر بودن پایه تحصیلی به عنوان دانش آموز در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند در غیر این صورت در واحدهای آموزشی بزرگسالان آموزش از راه دور یا به صورت داوطلب آزاد(متفرقه) ادامه تحصیل خواهند داد.

وی تصریح کرد: هدایت تحصیلی این قبیل افراد تا استقرار کامل هدایت تحصیلی در دوره اول متوسطه نظام جدید آموزشی حسب مورد بر اساس نمرات دروس دوره راهنمایی و متوسطه بر اساس شیوه نامه آموزش و پرورش است.

آموزش و پرورش دانش آموز عالی شرایط نظام پایه تحصیل بزرگسالان قبولی راهنمایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر