کد خبر: 133915 A

با هدف ارتقای وضعیت معیشتی معلمان؛

هم اکنون بیش از ۷۶۰ هزار نفر از فرهنگیان سراسر کشور عضو این صندوق هستند و میزان سرمایه صندوق نیز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

ایلنا: صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف ارائه تسهیلات به معلمان سراسر کشور عضو جدید می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا، صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف ارائه تسهیلات به معلمان سراسر کشور عضو جدید می‌پذیرد؛ این صندوق در برنامه‌ریزی‌های خود به دنبال آن است تا فرهنگیان عضو، علاوه بر واریزی خود و واریزی دولت از سود قابل توجهی نیز که ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مؤثر است، بهره‌مند شوند؛ این امتیاز تنها شامل اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود و فرهنگیان غیر عضو، به نوعی خود را از این امتیاز‌ها محروم کرد‌ه‌اند.

در حال حاضر معادل ۱.۲۸ از حقوق اعضای صندوق همراه با معادل این رقم از سهم دولت به حساب آنان در این صندوق واریز می‌شود؛ هر چند بر طبق قانون مبلغ واریزی اعضاء تا ۵ درصد قابل افزایش است و معادل این درصد نیز باید از سوی دولت به حساب آنان واریز شود، اما به‌رغم درخواست تعداد کثیری از فرهنگیان، این خواسته تاکنون محقق نشده و مدیریت جدید صندوق در پی آن است تا در راستای حراست حداکثری از حقوق معلمان به این موضوع فعلیت بخشد.

هم اکنون بیش از ۷۶۰ هزار نفر از فرهنگیان سراسر کشور عضو این صندوق هستند و میزان سرمایه صندوق نیز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ فرهنگیان می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش و پرورش منطقه‌ خود، نسبت به ثبت‌نام برای عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام و درخواست کتبی خود را جهت افزایش میزان واریزی به ۵ درصد ارائه دهند.

آموزش و پرورش حقوق دولت سرمایه سرمایه گذاری قانون ذخیره فرهنگیان صندوق معلمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر