کد خبر: 142807 A

هیأت امناء صندوق با بررسی صورت‌های مالی تلفیقی مصوب کرد تا سود پیش‌بینی شده به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ به حساب سپرده‌ی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان، از واریز ۹.۵ میلیارد ریال به حساب اعضاء بر اساس مصوبه هیات امنای خبر داد.

جلسه‌ هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور همه‌ اعضاء و نیز هیأت مدیره تشکیل و در خصوص موارد مطروحه در گزارش صورت‌های مالی بحثو تصمیم ‌گیری شد.

بر اساس این گزارش، هیأت امناء صندوق با بررسی صورت‌های مالی تلفیقی مصوب کرد تا سود پیش‌بینی شده به میزان ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ به حساب سپرده‌ی فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان واریز شود.

فانی، رئیس هیأت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان خواستار هماهنگی و پیگیری بیشتر جهت بهبود فعالیت‌های صندوق و متنوع کردن خدمات ارایه شده برای اعضاء شد.

شایان ذکر است؛ دکترعلی اصغر فانی، رئیس هیأت امناء، وحید کیارشی، نایب رییس هیأت امناء، حسین مظفر، مرتضی حاجی، سید رحمت اله اکرمی، سید حسین شبیری و غلامرضا حیدری کرد زنگنه، عضو هیأت امناء و روح‌اله عالمی، رییس هیأت مدیره و شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، بهروز امیدعلی، رحیم اسماعیلی دانا و سید محسن گلدانساز اعضای هیأت مدیره مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در این جلسه حضور داشتند.

سود سهام غلامرضا حیدری کرد زنگنه حساب ذخیره فرهنگیان هیأت مالی صندوق واریز امناء
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر