کد خبر: 149793 A

در جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت؛

موضوع ساماندهی زمان آموزش پس از بحثو بررسی اعضا به عنوان یکی از اولویت‌های کاری کمیسیون در تقویم سال ۹۳ درج شد.

ایلنا: در جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد کارگروه عملیاتی شدن اهداف دانشگاه فرهنگیان تصویب شد.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مقرر شد گزارش فعالیت‌های شورا در سال ۱۳۹۲ به اعضا ارائه شود.

در ادامه جلسه، موضوع ساماندهی زمان آموزش پس از بحثو بررسی اعضا به عنوان یکی از اولویت‌های کاری کمیسیون در تقویم سال ۹۳ درج شد.

سپس موضوع ایجاد کارگروه عملیاتی شدن اهداف دانشگاه فرهنگیان در دستور کار قرار گرفت و اعضا پس از اعمال تغییراتی روی طرح پیشنهاد شده، با اجرای آن موافقت کردند.

تعلیم و تربیت تقویم شورای عالی انقلاب فرهنگی اهداف جلسه دانشگاه فرهنگیان عملیاتی کمیسیون کارگروه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر