کد خبر: 156832 A

تا ۱۴ فروردین صورت گرفت؛

استان‌های فارس با پذیرش یک میلیون و ۹۶۲ هزار و ۱۹۸، خوزستان با یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۵۷ و اصفهان با یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۴۲۵ نفر گردشگر به ترتیب بیشترین مسافران نوروزی فرهنگی و غیر فرهنگی را اسکان داده‌اند.

ایلنا: ۱۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۷۰۴ نفر تا روز چهاردهم فروردین می‌ه‌مان ستادهای اسکان نوروزی وزارت آموزش و پرورش شدند.

به گزارش ایلنا، یک میلیون و ۶۶ هزار و ۵۵۸ خانوار از مسافران نوروزی در اقامتگاه‌ها و مراکز وابسته به آموزش و پرورش توسط ستادهای اسکان فرهنگیان در سراسر کشور ثبت نام و پذیرش شده‌اند.

براساس این گزارش، ۵ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۴۷۴ نفر از گردشگران و مسافران فرهنگی و غیر فرهنگی و ۱۳ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۷۰۴ نفر مسافر توسط این ستاد‌ها اسکان داده شده‌اند.

گفتنی است، استان‌های فارس با پذیرش یک میلیون و ۹۶۲ هزار و ۱۹۸، خوزستان با یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۵۷ و اصفهان با یک میلیون و ۷۱۵ هزار و ۴۲۵ نفر گردشگر به ترتیب بیشترین مسافران نوروزی فرهنگی و غیر فرهنگی را اسکان داده‌اند.

آموزش و پرورش اصفهان گردشگران و مسافران مسافران نوروزی وزارت آموزش و پرورش فرهنگی میلیون ستادهای پذیرش اسکان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر