کد خبر: 182863 A

روز یکشنبه؛

بررسی طرح الحاق یک بند به ماده(۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه بررسی طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنائی و بررسی طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه از دیگر برنامه‌های کمیسیون آموزش است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور تبادل‌نظر و ارزیابی برنامه‌های آن دانشگاه در جلسه روز یکشنبه هفته آینده کمیسیون آموزش حاضر می‌شود.

همچنین بررسی طرح الحاق یک بند به ماده(۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادامه بررسی طرح مدیریت ادارات کل، شهرستان‌ها، نواحی و مناطق آموزش و پرورش به صورت هیأت امنائی و بررسی طرح آموزش همگانی قرآن کریم در خانه از دیگر برنامه‌های کمیسیون آموزش است.

آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دانشگاه آزاد اسلامی قانون قرآن کریم مجلس شورای اسلامی رود آموزش کمیسیون میرزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر