کد خبر: 199680 A

وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد:

آیین نامه طرح «شهاب» در راستای اهداف سند تحول بنیادین قرار دارد که با اجرای صحیح، نظام‌مند و با رویکرد تلفیقی می‌تواند در «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت استعدادهای بر‌تر» نقش به‌سزایی ایفا کند و زمینه رشد دانش آموزان و معلمان را فراهم کند.

وزیر آموزش وپرورش «رویکرد جداسازی» را یکی از روش‌های «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت» استعدادهای بر‌تر عنوان کرد و گفت: این شیوه آموزشی متمرکز علاوه بر اثرات منفی بر روحیه دانش‌آموز، آن را از بدنه جامعه دور می‌سازد و می‌تواند مشکلات رفتاری و تربیتی برای او ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، علی اصغر فانی در دوره آموزشی مدرسان استانی «طرح شهاب» که در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد، افزود: سرمایه هر کشور از سه عنصر سرمایه «انسانی»، «طبیعی» و «فیزیکی» تشکیل می‌شود که سهم کشورهای توسعه یافته درصد بالای «سرمایه ‌انسانی» است.

وی با بیان اینکه لازمه «توسعه یافتگی» هر کشور بالا بودن سهم «سرمایه انسانی» است، تصریح کرد: اگر بخواهیم یک کشورتوسعه یافته شویم باید به سرمایه انسانی توجه بیشتر کنیم و سرمایه گذاری در این بخش را افزایش دهیم.

فانی سهم «سرمایه انسانی» از تولید منابع خالص کشور را ۳۴ درصد عنوان کرد و افزود: این درصد در مقایسه با کشورهای توسعه یافته پایین است و از این رو باید به آموزش و پرورش به عنوان مولد زیرساخت منابع انسانی کشور توجه ویژه کرد.

وزیر آموزش و پرورش «تربیت نیروی انسانی»، «انتقال فرهنگ» و «خلاقیت و نوآوری» را از کارکردهای آموزش و پرورش در دنیا معرفی کرد و ادامه داد: بحثتربیت و تامین سرمایه انسانی هر کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و نقش آموزش و پرورش در این مهم منحصر به فرد و ممتاز می‌باشد.

وی «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت» استعدادهای بر‌تر را از ضروریات آموزش و پرورش امروز برشمرد و تاکید کرد: استعدادهای بر‌تر به شرط «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت» صحیح و اصولی همراه با نظارت و ارزیابی می‌تواند سرمایه انسانی آینده کشور را تامین کند.

فانی «رویکرد جداسازی» را یکی از روشهای «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت» استعدادهای بر‌تر عنوان کرد و افزود: این روش با برگزاری یک آزمون، تاسیس مدارس خاص و انتخاب معلمان ویژه شکل می‌گیرد که این شیوه آموزشی متمرکز علاوه بر اثرات منفی بر روحیه دانش‌آموز، آن را از بدنه جامعه دور می‌سازد و می‌تواند مشکلات رفتاری و تربیتی برای او ایجاد کند.

وزیر آموزش و پرورش «رویکرد تلفیقی» را روشی مناسب و البته دشوار در اجرا خواند و گفت: در این روش دانش آموز در اجتماع سایر دانش آموزان دیگر آموزش می‌بیند که علاوه بر رشد انگیزه و ارتقای علمی دانش آموزان و معلمان، تربیتی متعادل و ماندگار پیدا می‌کند.

فانی با بیان اینکه طرح «شهاب» در بستر «رویکرد تلفیقی» پیگیری می‌شود، افزود: آموزش و پرورش به دنبال آموزش طبیعی دانش آموزان است نه آموزش گلخانه‌ای و از این جهت طرح «شهاب» قابل دفاع می‌باشد.

وی با بیان اینکه مباحث«تربیتی» و «اعتقادی» در دانش آموزان برای آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است، افزود: پای بندی دانش آموزان به اصول اخلاقی، اسلامی و ملی کشور، اصلی است که باعثمی‌شود «سرمایه انسانی» در کشور از قوام و دوام خوبی برخوردار باشد و از این جهت برنامه ریزی درسی و محتوایی مناسب در ایجاد هویت دینی، اسلامی و ایرانی دانش آموزان موضوعی مهم تلقی می‌شود.

فانی با اشاره به روند تدوین و طراحی آیین نامه طرح «شهاب» خاطرنشان کرد: این آیین نامه در راستای اهداف سند تحول بنیادین قرار دارد که با اجرای صحیح، نظام‌مند و با رویکرد تلفیقی می‌تواند در «شناسایی»، «تربیت» و «هدایت استعدادهای بر‌تر» نقش به‌سزایی ایفا کند و زمینه رشد دانش آموزان و معلمان را فراهم کند.

وزیر آموزش و پرورش «نظارت» و «ارزیابی» را دو ضرورت مهم در اجرای طرح «شهاب» دانست و تاکید کرد: نظارت اجرایی بر فرآیند طرح و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی پس از بازخورد اجرای محدود آن می‌تواند راه‌گشای کار آموزش و پرورش در آینده باشد.

دوره تامین مدرسان استانی طرح «شهاب» با حضور ۱۲۰ مدرس از سراسر کشور از چهارم تا هفتم شهریور ماه در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنیگان برگزار شد.

آموزش و پرورش آیین نامه جامعه خلاقیت دانش آموز دانش آموزان رشد سرمایه نیروی انسانی وزیر آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر