کد خبر: 202865 A

دانشگاه آزاد اسلامی این آمادگی را دارد در صورت تمایل این دانشجویان آنها را در واحدهای دانشگاهی خود پذیرش کند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد امکان ادامه تحصیل دانشجویان اخراج شده از دانشگاه های نروژ را فراهم می کند.

به گزارش ایلنا، علوی فاضل با بیان اینکه اخراج دانشجویان از دانشگاه نروژ عملی غیرانسانی است، گفت: این اقدام در دنیای علم هیچ مشروعیتی نداشته و باعثایجاد محدودیت برای جوانانی می شود که هدفشان کسب علم و دانش است.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی این آمادگی را دارد در صورت تمایل این دانشجویان آنها را در واحدهای دانشگاهی خود پذیرش کند.

معاونت دانشگاه در خصوص جزییات اقدام توسط این دسته از دانشجویان گفت: این دسته از دانشجویان می توانند درخواست خود را به کمیته تبدیل تحصیل دانشجویان خارج به داخل ارائه دهند، تا ما امکان تحصیل آنها را در دانشگاه آزاد اسلامی فراهم کنیم.

دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی علم و دانش آمادگی دانشگاه دانشجویان پذیرش اخراج تحصیل نروژ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر