کد خبر: 241790 A

در این جلسه اعلام شد طبق مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به زودی ابلاغ خواهد شد، انتخاب اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی باید با تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

انتخاب اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها، برطبق مصوبه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، منوط به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی شد.

به گزارش ایلنا، جلسه ۱۴۵ کارگروه مشورتی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست منصور کبگانیان قائم مقام این ستاد، در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی روند اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اختصاص داشت، اعضا ضمن اشاره به اهمیت این سند راهبردی بر لزوم اجرای این سند بر اساس امکانات و مقتضیات نظام تعلیم و تربیت کشور تاکید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه اعلام شد طبق مصوبه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور که به زودی ابلاغ خواهد شد، انتخاب اعضای هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی باید با تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

در بخش پیش از دستور این جلسه نیز ضمن اعلام خبر تدوین " سند ملی زبان و ادب فارسی "، توجه بیش از پیش به زبان و ادب فارسی برای تبدیل این زبان به زبان علم و دانش در جهان، مورد تأکید قرار گرفت.

آموزش و پرورش تعلیم و تربیت جهان شورای عالی انقلاب فرهنگی علم و دانش اعضای دانشگاه انتخاب هیئت امنای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر