کد خبر: 241820 A

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

پویایی و دوام یک جامعه در مسیر آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه شکل می‌گیرد.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: ارزشیابی، جزو اساسی فرآیند یاددهی یادگیری است که در تحقق بهینه اهداف نظام آموزشی کشور و تجربیات ارزنده نقش اساسی دارد.

به گزارش ایلنا، عبدالرسول عمادی در نشستی که با مدیران دو ناحیه آموزشی یک و دو بندرعباس در سالن گرمساری برگزار شد، افزود: ارزشیابی و سنجش یکی از عناصر مهم و اساسی برنامه های درسی و نظام های آموزش وپرورش جهان محسوب می شود، لذا با عنایت به اهمیت این عنصر در روند فعالیت یاددهی - یادگیری، ارائه شیوه نوین در این زمینه و ارتقای سطح دانش معلمان و سایر دست اندر کاران تعلیم و تربیت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه با اشاره به این که دانش آموزان پیامد عملکرد ما هستند، اظهار داشت: کار معلم تسهیل کردن نظام تعلیم و تربیت است و اساس نظام تعلیم و تربیت در خانه است.

این مقام مسئول با تاکید بر این که رمز حیات و تداوم حیات بشر بر آزادی متکی است اضافه کرد: همانطور که آزاد سازی اقتصاد یک ضرورت است، آزادی‌های اجتماعی نیز یک ضرورت است، چرا که پویایی و دوام یک جامعه در مسیر آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه شکل می گیرد.

عمادی با اشاره بر اصل تمرکز زدایی خاطر نشان کرد: تفویض اختیار به مدیران باعثرشد و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت می‌شود و دغدغه آموزش را تا حدودی از دوش مسئولین برخواهد داشت.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: نظام تعلیم و تربیت به یک تحول اساسی مبتنی بر برنامه نیازمند است و سند بنیادین زمانی مثمر ثمرخواهد بود است که مدیران به تمامی ابعاد آن توجه و به طور دقیق مطالعه نمایند و به عبارتی دیگر در تحقق این تحول اهتمام ورزند.

ارتقای سطح اقتصاد تعلیم و تربیت جامعه جهان دانش آموزان معلم وزارت آموزش و پرورش آزادی نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر