کد خبر: 223297 A

معاون حقوقی وزارت بهداشت در نمایشگاه مطبوعات:

حمایت های مجلس در حوزه سلامت ستودنی بوده و در عمل شاهد رشد مصوبات در حوزه سلامت بوده ایم که امیدواریم این مصوبات در صحن علنی مجلس نیز مطرح شود.

معاون حقوقی و مجلس وزارت بهداشت طی بازدید از غرفه وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ضمانت اجرایی تعرفه های نظام جامع سلامت را بسیار قوی خواند و اعلام کرد: تخلفات در این زمینه به شدت پیگیری خواهد شد.

طاهر موهبتی اظهار داشت: یکی از مشکلات مردم در حوزه سلامت ناآگاهی و عدم آشنایی از حقوق سلامت خود و در جامعه است.

وی اطلاع رسانی ضعیف و تنوع بخشنامه های قانونی در حوزه نظام سلامت را از اهم این مشکلات نام برد.

موهبتی خلاصه نویسی در بخشنامه های حوزه سلامت, روانسازی بخشنامه ها, حذف بخشنامه های غیرضروری و به حداقل رساندن بخشنامه ها را از اقدامات آتی این معاونت اعلام کرد.

وی اظهار داشت: حمایت های مجلس در حوزه سلامت ستودنی بوده و در عمل شاهد رشد مصوبات در حوزه سلامت بوده ایم که امیدواریم این مصوبات در صحن علنی مجلس نیز مطرح شود.

آموزش پزشکی جامعه حقوق رشد سلامت صحن علنی مجلس نظام جامع سلامت نمایشگاه مطبوعات وزارت بهداشت وزارت بهداشت و درمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر