کد خبر: 247060 A

روزشمار انقلاب اسلامی ۱۰بهمن ۱۳۵۷

پیش بینی های محرمانه برای حفظ جان امام بعمل آمده است.

رویدادهای تاریخ پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ اهمیت بسیاری در بررسی انقلاب اسلامی ایران دارد. یکی از منابع مشخص و قابل اعتماد نسبت به بررسی وقایع آن روزها و توصیف عینی فضای عمومی جامعه نشریات و روزنامه‌هایی است که در آن روزها منتشر می‌شدند.

به گزارش ایلنا، برای بررسی بهتر وقایع انقلاب، روزشمار صفحات اول ۱۰بهمن ۱۳۵۷ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در انعکاس حوادثاین تاریخ را مدنظر قرار دادیم. اهم تیترهای این روزنامه شامل موارد زیر می‌شود.

روزنامه اطلاعات:
برنامه وسیع برای لحظه ورود امام
تشکیل کمیته ویژه حفظ جان امام.

حمله به سرلشگر ژاندارمری.

وضع فرودگاه‌ها هنوز عادی نیست.

گروهی از همافران دستگیر شده‌اند.

تحصن روحانیون مبارز گسترش یافت.

ترکیه بجای ایران پایگاه غرب می‌شود.

غرب و جنوب تهران در شعله‌های آتش.

کمیته تنظیم اعتصابات: اتوبوس‌ها را آتش نزنید.

برنامه وسیع برای لحظه ورود امام.

روزنامه کیهان:
امام امشب حرکت می‌کند
تاریخ بازگشت امام خمینی

نزن سرباز…

پیش بینی های محرمانه برای حفظ جان امام بعمل آمده.

فرودگاه‌های کشور باز شد.

سنگربندی خیابانی و آتش‌سوزی و تظاهرات در تهران.

امام خمینی: از دولت اطلاعت نکنید.

از هیاهوی دژخیمان نهراسید.

علی امینی: هفته آینده هفته مهمی است.

روزشمار انقلاب اسلامی 10 بهمن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر