کد خبر: 113059 A

نهاوندیان خبرداد:

دریاچه ارومیه نمونه دیگری از اهتمام مشترک بخش خصوصی و دولت برای این موضوع خطیرملی است همچنین با همت عمومی باید وضعیت حساس آب کشور را به یک سامان برسانیم.

وضعیت دریاچه ارومیه در جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در حاشیه دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به بررسی وضعیت آب کشور درجلسه آینده این نشست اظهار داشت: در خصوص دستور آب کشور در جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با حضور دستگاه‌های مربوط مورد بحثقرار خواهد گرفت و گزارشات تکمیلی ارایه خواهد شد که طی این جلسه شورا به یک تصمیم واحد در این خصوص خواهد رسید.

وی با بیان بررسی وضعیت دریاچه ارومیه در این نشست افزود: طرح موضوع آب مصادف با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت وخیم دریاچه ارومیه و نجات این دریاچه از شرایط بحرانی که در آن گرفتار شده است خواهد بود.
نهاوندیان ادامه داد: دریاچه ارومیه نمونه دیگری از اهتمام مشترک بخش خصوصی و دولت برای این موضوع خطیرملی است همچنین با همت عمومی باید وضعیت حساس آب کشور را به یک سامان برسانیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع قرار بر این شد در جلسه آینده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این گزارش با همکاری وزارت نیرو، کشاورزی و سازمان محیط زیست تکمیل و بررسی شود.

دریاچه ارومیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر