کد خبر: 122987 A

مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنعتی غیر عمده نیز در بازه زمانی یاد شده(٢۴ آبان تا ١ آذر ماه) با میانگین ٣٢٩, ٥ میلیون مترمکعب به ٢ میلیارد و ٣٠٧ میلیون مترمکعب گاز رسید که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل(٢ میلیارد و ١۴٣ میلیون مترمکعب) ١۶۴ میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

بیشترین حجم گاز مصرفی در هفته منتهی به یک آذر ماه امسال با ٥١١ میلیون متر مکعب به روز شنبه(٢٥ آبان) و کمترین حجم گاز مصرفی در این بازه زمانی(٢۴ تا ١ آذر) با ۴٧٧ میلیون متر مکعب به روز دوشنبه(٢٧ آبان) مربوط می‌شود.

به گزارش ایلنا، مصرف گاز بخش های خانگی، تجاری، صنعتی و نیروگاهی کشور در هفته منتهی به یکم آذر ماه با میانگین روزانه ۴٨٩ میلیون مترمکعب، به حدود سه میلیارد و ۴٢٧ میلیون مترمکعب رسید.

بنابر اعلام رسمی شرکت ملی گاز ایران، این مشترکان در بازه زمانی ٢۴ آبان تا ١ آذر ماه امسال، ٣ میلیارد و ۴٢٧ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش(٣ میلیارد و ٢٩١ میلیون متر مکعب) ١٥۶ میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنعتی غیر عمده نیز در بازه زمانی یاد شده(٢۴ آبان تا ١ آذر ماه) با میانگین ٣٢٩, ٥ میلیون مترمکعب به ٢ میلیارد و ٣٠٧ میلیون مترمکعب گاز رسید که در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل(٢ میلیارد و ١۴٣ میلیون مترمکعب) ١۶۴ میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.

بیشترین حجم گاز مصرفی در هفته منتهی به ١ آذر ماه امسال با ٥١١ میلیون متر مکعب به روز شنبه(٢٥ آبان) و کمترین حجم گاز مصرفی در این بازه زمانی(٢۴ تا ١ آذر) با ۴٧٧ میلیون متر مکعب به روز دوشنبه(٢٧ آبان) مربوط می شود.

آمار نشان می‌دهد مشترکان بخش خانگی، وزنه سنگین مصرف گاز به ویژه در فصل سرد به شمار می‌آیند و توجه آنها به مصرف بهینه گاز و در نظر گرفتن نکات ایمنی می تواند در کاهش مصرف این حامل انرژی تاثیری بسزا داشته باشد.

پیش‌بینی شده متوسط مصرف گاز در زمستان امسال به بیش از ٧٠٠ میلیون مترمکعب افزایش یابد که با توجه به ذخیره سازی مطلوب سوخت مایع، نگرانی بابت تامین سوخت و انرژی مشترکان مختلف وجود ندارد.

گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر