کد خبر: 128377 A

تعداد مهمات و گلوله‌های عمل نکرده مکشوفه از منطقه و میدان مین ۹۹۰ عدد بوده است

عملیات پاکسازی میدان نفتی آزادگان جنوبی در وسعتی بیش از ٣٢ میلیون مترمربع و طی مدت یکسال اجرا شد.

به گزارش ایلنا، این پروژه در بخش های الف و ب با مساحت اولیه ۲۳ میلیون مترمربع عملیات پاکسازی چشمی و سطحی، ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع پاکسازی عمیق و همچنین ۲۶۸ نقطه عملیات پاکسازی خیلی عمیق تا عمق ۱۲ متر انجام و در هر دو بخش بنا به ضرورت های ایجاد شده، مناطق جدیدی در چارچوب ۲۵ درصد اضافه کاری سقف پروژه به پیمانکار ابلاغ شده است.

این عملیات به درخواست پیمانکار بیع متقابل طرح آزادگان جنوبی و با استفاده از توانمندی داخلی و با توجه به اضافه کاری اعلام شده، ظرف مدت ۱۲ ماه و در بیش از ۹۵ درصد مناطق، زودتر ازبرنامه زمانبندی طرح محقق شده است.

بر اساس این گزارش، تعداد مهمات و گلوله‌های عمل نکرده مکشوفه از منطقه و میدان مین ۹۹۰ عدد بوده است؛ همچنین در برخی مناطق و موقعیت چاه‌ها به منظور عملیات پاکسازی، ابتدا ایجاد خشکسالی در منطقه ضروری بوده که این امر، حجم بالایی از عملیات خاکی را در بر داشته است.

آزادگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر