کد خبر: 131274 A

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت و گو با ایلنا عنوان کرد:

هر چند در سال جاری صادرات نفت و برنامه تولید آن براساس برنامه پیش نرفت و محقق نگردید اما با این وجود در مقایسه با سال‌های ۹۱ و قبل مشاهده می‌شود که وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه کمتر شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی گفت: درمقایسه درآمدهای بودجه ۹۳ با سال های ۹۱ و قبل آن مشاهده می شود که میزان وابستگی درآمدهای بودجه به نفت کاهش یافته است.

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا افزود: البته اقتصاد ایران، اقتصاد وابسته به در امدهای نفتی است و در حال حاضر راهکاری برای این مساله وجود ندارد.

وی تصریح کرد: هر چند در سال جاری صادرات نفت و برنامه تولید آن بر اساس برنامه پیش نرفت و محقق نگردید اما با این وجود در مقایسه با سال های ۹۱ و قبل مشاهده می شود که وابستگی درآمدهای نفتی به بودجه کمتر شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق درآمدهای نفتی بودجه ۹۳ گفت: اینکه درآمدهای نفتی پیش بینی در بودجه سال آینده محقق می شود یا خیر؟ این موضوع بستگی به فضای سیاسی کشور و روابط بین المللی دارد.

وی با اشاره به عملیاتی نبودن بودجه سال جاری تصریح کرد: بودجه سال های قبل و ۹۲ مشکلی که داشت این بود که این بودجه عملیاتی نبود و به طوری که بخشی از درآمدها از طریق فروش اوراق مشارکت و بخشی نیز از طریق درآمدهای حاصل از واگذاری کارخانجات و سهام شرکت دولتی ها پیش بینی شده بود که هیچکدام محقق نشدند اما به هر جهت در بودجه امسال و سال آینده پیش بینی شده که برای تحقق درآمدهای نفتی، حجم صادرات نفتی افزایش یابد.

وی افزود: امیدواریم صادرات نفت در سال آینده افزایش یابد ولی در بودجه همین رقم درآمدی حاصل از نفت بدون تغییر باقی بماند و مازاد آن در راستای توسعه کشورهزینه شود.

نماینده کرمان و زرند در مجلس با اشاره به صادرات یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سالهای قبل، تصریح کرد: امید است صادرات نفت در سال ۹۳ بیش از ۲ میلیون بشکه شود و سهمی که در اوپک داریم افزایش یافته و یا بر اساس همان سهم صادرات صورت گیرد.

امیری خامکانی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت بیش از این در بودجه بحثدر آمدهای نفتی را در نظرنگیرد بلکه مازاد درآمد حاصل را به صندوق توسعه ملی واریز کند تا صرف توسعه کشور شود.

صندوق توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر