کد خبر: 131442 A

ریئس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی:

در ۴ سال گذشته با تغییر رویکرد شعار‌ها تصمیم بر این شد که بیشتر تأمین کننده فن آوری برای بخش بالا دستی نفت باشیم وسعی کردیم بجای پژوهش فن آوری ارائه دهیم و با بررسی مشکلات فعلی صنعت نفت برای فن آوری اهدافی را ترسیم کنیم و در کنار آن به توان جذب صنعت هم توجه داشته باشیم.

رئیس پردیس پژوهش صنایع بالادستی گفت: بزرگ‌ترین پروژه ما طرح مروارید خلیج فارس است که کمک می‌کند ریسک اکتشاف در خلیج فارس و عمان پایین بیاید که باید گفت این پروژه با این حجم در سطح جهان بی‌نظیراست.

به گزارش خبرنگار ایلنا در نشستی که صبح امروز با عنوان رویکرد نوین مدیریت پژوهشگاه صنعت نفت در اصلاح ساختار و سیستم در جهت بهینه سازی چرخه تبدیل علم به فن آوری برگزار شد سید صالح هندی رئیس پردیس پژوهش صنایع بالادستی با بیان اینکه پردیس در قالب سه پژوهشکده علوم زمین، مهندسی نفت و مطالعات مخزن فعالیت می‌کند اظهار داشت مجموعاً سرویسهای پردیس در قالب انجام پروژه‌ها ی بنیادی پژوهشی کاربردی مطالعات جامع خدمات علمی آزمایشگاهی به صنعت نفت می‌باشد.

وی افزود: در ۴ سال گذشته با تغییر رویکرد شعار‌ها تصمیم بر این شد که بیشتر تأمین کننده فن آوری برای بخش بالا دستی نفت باشیم وسعی کردیم بجای پژوهش فن آوری ارائه دهیم و با بررسی مشکلات فعلی صنعت نفت برای فن آوری اهدافی را ترسیم کنیم و در کنار آن به توان جذب صنعت هم توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اکتشاف تولید و توسعه نیز برنامه‌هایی داریم گفت: برای ایجاد پایداری و امنیت در عرصه انرژی چند راه حل داریم که به صورت سیستماتیک ترسیم کرده‌ایم.

هندی با اشاره به اینکه در حیطه اکتشاف بار ریسک را پایین می‌آوریم تا بهتر به نتیجه برسیم خاطر نشان کرد بزرگ‌ترین پروژه ما طرح مرواریدخلیج فارس است که کمک می‌کند ریسک اکتشاف در خلیج فارس و عمان پایین بیاید که باید گفت این پروژه با این حجم در سطح جهان بی‌نظیراست.

رئیس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی ادامه داد در بحثاکتشاف به منابع دیگر غیر از منابع متعارف هم نگاه ویژه‌ای داشته‌ایم که براین اساس طرح هیدارت در پردیس بالادستی در حال انجام است که نتایج خوبی نیز داشته است.

هندی شناسایی شیلهای گازی را از دیگر منابع غیر متعارف جهان دانست و توضیح داد دو هفته پیش در زمینه اکتشاف شیلهای گازی با مدیریت اکتشاف قرار دادی امضا شده است.

وی با اشاره به اینکه ما قائل به این هستیم که افزایش تولید با افزایش ضریب برداشت متفاوت است اظهار داشت در گذشته مجبور بودیم تولید یا کاهش و یا افزایش داشته باشد که این امر با ظرفیت برداشت متفاوت است و هر کدام مقتضیات خاص خود را دارد چراکه ازدیاد برداشت ۵ یا ۶ سال طول می‌کشد که نتیجه بدهد به همین خاطر این دو مبحثاز هم جدا شد.
هندی همچنین به مذاکراتی که با فلات قاره جهت تولید آب انجام شده بود اشاره کرد و گفت در کنار downstream با کمک پژوهشگاه روی فرایندهای افزایش فراورش گاز هم کار می‌کنیم زیرا خیلی از مخازن توان تولید دارند اما توان فراورش ندارند.

وی ادامه داد: افزایش ضریب ازدیاد برداشت در دو بخش مدیریت مخزن و توسعه روشهای ازدیاد برداشت در حال انجام است و پیشرفت خوبی داشته است.

هندی اظهار داشت: در توسعه روشهای ازدیاد برداشت توانستیم شرکتی را قانع کنیم که پایلوت ازدیاد برداشت اجرایی شود و این امر فرایندی است که مجموعه فعالیت‌ها را در دل خود دارد که امیدواریم به عنوان تجربه موفق برای بقیه میادین نیز انجام شود.

وی گفت: بعد از تلاش سه الی چهار ساله فاز اول طرح کیمیا با شرکت نفت امضا شد که باعثخودکفایی شده و منجربه حفاری، تعمیر، تحریک چاه‌ها می‌شود.

ریئس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی در خصوص کنسرسیوم ازدیاد برداشت از میادین نیز توضیح داد: در این خصوص با بعضی از دانشگاه‌ها و موسسات همکاریهایی داشته‌ایم و پژوهشگاه از ابتدا عضو کنسرسیوم بوده و جز بخشهایی بوده که در تهیه تفاهم نامه حضور داشته ضمن اینکه مجموعه بدنه نفت به این نتیجه رسیده است که پژوهشگاه می‌تواند کنسرسیوم را تحت تأثیر قرار دهد لذا تصمیم بر این شد که پژوهشگاه در خارج از کنسرسیوم با شش دانشگاه رقابت کند و در حال حاضر نیزاولین قرارداد کنسرسیوم نهایی شده اما فعالیت آن هنوز آغاز نشده است.

ریئس پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالا دستی در خصوص دلیل انتخاب منطقه لرستان برای بحثشناسایی شیلهای گازی اظهار داشت: به دلیل وضعیت خاص زمین‌شناسی و میزان جمعیت این منطقه و نیاز به گاز داشته این منطقه با مدیریت اکتشاف انتخاب شده است ضمن اینکه باید گفت مناطق شرق و شمال شرق کشور پتانسیل‌های خوبی در این خصوص دارند.

رئیس پردیس پژوهش و فناوری صنایع بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به تأکید برنامه پنجم توسعه برای افزایش یک درصدی ضریب ازدیاد برداشت از مخازن تصریح کرد: تعیین یک درصد افزایش ضریب ازدیاد برداشت از مخازن نفتی در برنامه پنجم توسعه را نمی توان با قطعیت گفت چرا که با پارامتری که عدم قطعیت بالا دارد در دوسال اول اعلام شد به این هدف رسیدیم.

وی ادامه داد: عددی که به عنوان ریکاوری فکتور اعلام می‌شود بیش از ۳۰ درصد عدم قطعیت دارد و این عدم قطعیت بالا نمی‌تواند اثبات کننده افزایش یک درصدی باشد به طوری که شرکت نفت در دوسال اول برنامه پنجم اعلام کرد به این هدف رسیده است.

نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر