کد خبر: 141248 A

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛

مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر می‌یابد.

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران را برای اجرا به، دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، وزارت نفت، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰ / ت۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۰، آمده سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی لاوان از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت ملی نفت ایران تغییر می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ یکم بهمن ۱۳۹۲ به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

منطقه ویژه اقتصادی لاوان زیر نظر شرکت نفت قرار گرفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر