کد خبر: 150004 A

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون؛

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایلنا، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور هم اکنون ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۵ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.
براساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، با ۱۲ درصد کاهش به ۲۰ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تاکنون، ۹ میلیارد و ۶۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.

بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، سه درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم اکنون ۴۴ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر بوده ضمن آنکه مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب گزارش شده است

حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور 26 درصد کاهش یافت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر