کد خبر: 151478 A

حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان ۹ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش یافته و به ۱۲ میلیارد و ۵۴ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

میزان ذخیره آب ۹ سد جنوب ایران در خوزستان در حال حاضر ۱۲ میلیارد و ۵۴ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، مخزن ' سد سیمره ' ۹ درصد و ' سد مسجد سلیمان ' ۹۴ درصد آب دارد.

حجم فعلی آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان ۹ درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش یافته و به ۱۲ میلیارد و ۵۴ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای خوزستان در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۳ میلیارد و ۲۵۳ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حجم آب ورودی به مخازن سدهای استان خوزستان ۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای خوزستان در مدت مشابه سال آبی گذشته، ۸ میلیارد و ۶۸۶ میلیون مترمکعب بود. هم اکنون ۹۴ درصد از حجم مخزن سد مسجدسلیمان، ۵۵ درصد از حجم مخزن سد مارون، ۸۴ درصد از حجم مخزن سد شهید عباسپور و ۶۷ درصد از حجم مخزن سد کارون ۴ از آب پُر شده است.

همچنین در حال حاضر، ۴۵ درصد از حجم مخزن کارون ۳،۶۰ درصد از حجم مخزن سد گتوند، ۶۳ درصد از حجم مخزن سد دز، ۳۰ درصد از حجم مخزن سد کرخه و ۸ درصد از حجم مخزن سد سیمره آب دارد.

آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر